Now showing items 1-9 of 9

 • Bezpečnost webových služeb z pohledu poskytovatele služby 

  Liška, Stanislav
  Tato práce si dává za úkol poskytnou čtenářům pohled na možnosti zabezpečení webových služeb a jejich autentizaci. Druhá kapitola obecně vysvětluje webové služby a třetí kapitola bezpečností protokoly spolu s autentizací. ...
 • Informační systém pro sledování polohy 

  Labounek, Petr
  Práce se zabývá problematikou záznamu a sledování polohy daných objektů v určité oblasti. Pojednává také o webových službách, mapových aplikacích a moderních standardech, které se snaží porovnat a vybrat ty nejlepší pro ...
 • Injekce poruch pro webové služby 

  Žouželka, Martin
  Dokument se zaměřuje především na technologie webových služeb a jejich testování pomocí metod pro injekci poruch. Práce se z části zaobírá i servisně orientovanou architekturou, jakožto používaným standardem pro implementaci ...
 • Integrace softwarových aplikací 

  Strouhal, Jaroslav
  Cílem této diplomové práce je: zpracovat problematiku integrace softwarových řešení, a navrhnout integraci takovýchto řešení, používaných v reálné firmě, do tamního informačního systému s využitím existujících datových ...
 • Konfigurace a diagnostika pro inteligentní sítě 

  Hrbek, Martin
  Tato práce navrhuje řešení pro konfiguraci a diagnostiku pro inteligentní sítě. Sestavuje diagram případů užití pro diagnostiku a konfiguraci a navrhuje jednotlivé softwarové moduly systému. Práce informuje vývojáře o ...
 • Nástroj pro testování odolnosti webových služeb 

  Zelinka, Tomáš
  Tento projekt se zabývá testováním webových služeb. Výsledkem této práce bude nástroj pro testování zátěže webových služeb ve spojení s injekcí poruch v jejich komunikaci. První část projektu se zabývá základními aspekty ...
 • Procesní platforma pro informační systém Národní dotace 

  Orava, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a ukázkou možné integrace Informačního Systému Národní Dotace 2016 (ISND) do plánovaného řešení sběrnice Enterprise Service Bus (ESB) Agribus a procesní platformy Business Proces ...
 • Remote API Web Reference for Java Enterprise Applications 

  Krpec, Ondřej
  Tato diplomová práce popisuje testování REST API rozhraní aplikací. Výsledkem práce je aplikace Restty, založená na použití nástroje Swagger, která umožňuje testovat jednotlivé části API aplikací, i vytvářet a spouštět ...
 • Srovnání komunikačních technologií a výběr efektivního protokolu pro přístup IoT zařízení k back-end serveru s využitím platformy Java 

  Gryc, Václav
  Bakalářská práce se věnuje porovnáním dvou způsobů komunikace s webovou službou. První popsaný způsob komunikace je pomocí protokolu SOAP. Druhý způsob využívá architekturu REST, vzniká nám RESTful webová služba. V práci ...