Now showing items 1-1 of 1

  • Model e-marketingu pro firmu SSK Třinec, a.s. 

    Klusová, Alena
    Tato práce je zaměřena na marketing, internet a zejména na spojení marketingu a internetu, tzv. elektronický marketing. V teoretické části je popsán marketing, formy elektronického marketingu a nejrozsáhlejší forma ...