Now showing items 1-3 of 3

 • Smart Home System 

  Hájek, Jaroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This work deals with connecting remoted devices and controling logics between them using Blockly. In the work is used lots of technologies for examples: MQTT, Websockets GSM, Lightweight Mesh and others. The Work is based ...
 • Systém inteligentní domácnosti 

  Hájek, Jaroslav
  Tato práce se zabývá propojováním vzdálených zařízení měřící data různých typů od fyzikálních veličin jako je teplota, vlhkost až po data zobrazující uživateli zatížení procesoru či využití paměti systému. Dále se zabývá ...
 • Systém pro sledování osob 

  Girin, Andrey
  The bachelor’s thesis deals with a system that monitors people using ESP32 modules.The created system is able to detect people in real time using Bluetooth low energybased on the mean RSSI value. The system consists of ...