Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza svarů s využitím metody konečných prvků 

    Štěrba, Martin
    Práce se zabývá numerickou analýzou svařovaných hliníkových konstrukcí. U těchto konstrukcí dochází v důsledku svařování k výraznému poklesu mechanických vlastností v místě svaru a tepelně ovlivněné oblasti. V rámci práce ...
  • Struktura a vlastnosti svarového spoje rotoru parní turbíny 

    Machala, Jan
    Bakalářská práce se zabývá posouzením strukturně-mechanických vlastností svarového spoje rotoru parní turbíny. Experimentálním materiálem svarového spoje je nízkolegovaná ocel 30CrMoNiV5-11 ve stavu po umělé degradaci. ...