Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Lucký, Jakub
  Cílem bakalářské práce je analýza Wine wellness centra v Hustopečích. Práce je rozdělena do několika částí. V úvodní části jsou popsána teoretická východiska, následuje analýza vybraného subjektu pomocí PESTLE analýzy, ...
 • Městské lázně 

  Železná, Jana
  V rámci diplomního projektu je řešena novostavba městských lázní ve specifickém městském prostředí. Jde o stavbu společensko-rekreačního charakteru. Hlavní náplní proto není sportovní bazén s dráhami, ale prostory a bazény ...
 • Návrhy na zlepšení služeb wellness centra Infinit Maximus 

  Doušková, Andrea
  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku zvyšování kvality poskytovaných služeb wellness centra Infinit Maximus. Toto wellness centrum poskytuje svým klientům velmi kvalitní služby již v současné době. ...