Now showing items 1-7 of 7

 • Implementace triple-play služeb v heterogenní síti 

  Obršlík, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou implementace triple-play slu- žeb a zabez- pečení kvality služby v heterogenních komunikačních sítích. Vypracování je zaměřeno na ověření teoreticky nastudované problematiky na reálné ...
 • Model metropolitní optické sítě 

  Prudík, Jiří
  V diplomové práci se zabývám základními principy a metodami budování metropolitní optické sítě. Účelem je navrhnout vhodnou strukturu sítě, metody výstavby a použitelné prvky s ohledem na budoucí vývoj sítě, na její životnost ...
 • Návrh změn počítačové sítě pro Teplárny Brno, a.s. 

  Procházka, Marek
  Předmětem mojí bakalářské práce je analýza a návrh modernizace počítačové sítě pro přenos dat mezi jednotlivými zdroji tepla a výměníkovými stanicemi pro firmu Teplárny Brno, a.s.
 • Nositelná zařízení: jejich možnosti a aplikace 

  Herec, Jan
  Práce pojednává o nositelných zařízeních, která jsou dnes aktuálním tématem. Představuje jejich historii, způsob komunikace a možnosti aplikace. Dále popisuje vytvořené řešení, které demonstruje uplatnění nositelných ...
 • Optimalizace vedení logistiky skladového hospodářství ve velké firmě 

  Přichystal, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena do oblasti logistiky a monitorování zásob, které jsou neoddělitelnou součástí každé podnikatelské činnosti. Zabývá se zefektivněním evidence skladových jednotek ve výrobní firmě, která má velký ...
 • Realizace zajištění kvality služeb v bezdrátové síti 

  Branč, Martin
  Tato bakalářská práce podává kompletní přehled o bezdrátových sítích 802.11. Popisuje základní standardy a jejich doplňky. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. Dvě teoretické a dvě praktické. Teoretická část obsahuje ...
 • Systém autonomního řízení závodního autíčka 

  Knop, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá hardwarovou a softwarovou realizací autonomního řídícího systému pro RC autíčko. Toto autonomní autíčko mělo za úkol jet po černé čáře vyznačené na bílém pozadí. Autíčko bylo obohaceno o wi-fi ...