Now showing items 1-18 of 18

 • Bezdrátová senzorová síť 

  Hruška, Martin
  Bezdrátové senzorové sítě (WSN) se skládají z kombinace několika výkonných zařízení (označovaných jako „base stations“ nebo „sink“, dále základna) a velkého počtu (1000 - 1000000) levných zařízení (označovaných jako „nodes“, ...
 • Communication Subsystems for Emerging Wireless Technologies 

  Raida, Zbyněk; Kolka, Zdeněk; Marsalek, R.; Petrzela, J.; Prokes, A.; Sebesta, J.; Gotthans, T.; Hrubos, Z.; Kincl, Z.; Klozar, L.; Povalac, A.; Sotner, R.; Kadlec, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-12)
  The paper describes a multi-disciplinary design of modern communication systems. The design starts with the analysis of a system in order to define requirements on its individual components. The design exploits proper ...
 • Compact Electronically Reconfigurable WiMAX Band- Notched Ultra-wideband MIMO Antenna 

  Quddus, A.; Saleem, R.; Shafique, M. F.; Rehman, S. U. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-12)
  A low-profile electronically reconfigurable WiMAX band-notched dual port multiple-input multipleoutput (MIMO) antenna design for ultra-wideband application has been presented. The two symmetrical MIMO antenna elements ...
 • Compact UWB Printed Slot Antenna with Three Extra Bands and WiMAX Rejection Functionality 

  Das, A.; Acharjee, J.; Mandal, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-09)
  A compact ultra-wideband (UWB) printed slot antenna with additional bands of 870-960 MHz, 1.67-1.84 GHz, 2.33-2.57 GHz for GSM-900, GSM-1800 and Bluetooth respectively along with WiMAX band rejection functionality at ...
 • Datová síť pro smart grid v energetice 

  Durkoš, Michal
  Elektrické siete, ako ich poznáme, sú bez výraznejšej zmeny dlhé roky. S nárastom obyvateľstva rastie aj dopyt po elektrickej energie, čo vyúsťuje do vyššej potreby jej tvorby. Väčší ohľad sa berie aj na ekológiu a využitie ...
 • A Flexible and Compact Semicircular Antenna for Multiple Wireless Communication Applications 

  Akhtar, F.; Naqvi, S. I.; Arshad, F.; Amin, Y.; Tenhunen, H. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-09)
  This work presents a compact, quad-band planar antenna intended for assimilation into flexible and conformal devices. The CPW-fed semicircular shaped prototype with rake-shaped slots is designed, realized and characterized ...
 • Fyzická vrstva systému WiMAX 

  Víteček, Petr
  Práce se zabývá přenosovým systémem čtvrté generace WiMAX a modelováním jeho fyzické vrstvy ve směru uplink. V jednotlivých částech se blíže podíváme na samotný systém WiMAX, schéma vícenásobného přístupu OFDMA a modulaci ...
 • Kritické parametry pro bezdrátové sítě WiFi a WiMAX 

  Grenar, Milan
  Práce bude zaměřena na problematiku kritických parametrů bezdrátových sítí WiFi a WiMAX. Bude realizována modelace sítě, na níž bude provedeno měření a zkoumány vlivy zatížení sítě na přenosovou kvalitu služeb (QoS) se ...
 • Měření kvality a dostupnosti GSM sítě 

  Vondra, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na možnosti měření kvality a dostupnosti mobilní sítě a také na hodnocení kvality, úspěšnosti připojení, propustnosti apod. Obsahuje stručný popis základních mobilních a komunikačních technologií. ...
 • Miniaturized Concentric Hexagonal Fractal Rings Based Monopole Antenna for WLAN/WiMAX Application 

  Djafri, K.; Challal, M.; Aksas, R.; Mouhouche, F.; Dehmas, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-04)
  In this paper a new antenna design technique is introduced in order to achieve tri-band operation as well as antenna miniaturization. The technique consists of using two concentric first-iterative hexagonal rings connected ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Surynek, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou bezdrátových sítí. Shrnuje technologie použité pri bezdrátovém pripojení. Zabývá se historií bezdrátového pripojení, ale i nástinem budoucích trendu.
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Götthans, Jakub
  Obsahem této práce je návrh a realizace bezdrátové sítě WLAN ve společnosti GK SERVIS, spol. s r.o. Navržená koncepce byla ověřena měřením funkčnosti, zabezpečení a spolehlivosti. Samotná práce je rozdělena na teoretickou, ...
 • Simulátor pro pasivní multistatický radar s použitím WiFi/WiMAX 

  Sládek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá konceptem pasivního multistatického radaru. Radiolokačním signálem zkoumaného radaru je signál WiFi nebo WiMAX, který je vysílán nespolupracujícím vysílačem. Diplomová práce vyhodnocuje omezení, ...
 • Vysokorychlostní mobilní systém LTE 

  Ohera, Vlastimil
  Cílem diplomové práce bylo seznámit se s architekturou a zpracováním signálu v systémech využívajících vysokorychlostní bezdrátové technologie LTE. Práce se zabývá podrobněji fyzickou vrstvou systému. Dále je zde popsáno ...
 • Výuková pomůcka demonstrující principy WiMAX sítí 

  Bláha, Dominik
  Tato bakalářská práce přibližuje základní principy technologie WiMAX a tedy i standardu IEEE 802.16. Jsou zde popsány základní techniky speci kované v tomto standardu na fyzické a linkové vrstvě ISO/OSI síťového modelu. ...
 • Zajištění IP mobility v prostředí Wi-Fi a Wi-Max 

  Klügl, Richard
  Bakalářská práce se zaměřuje na oblast bezdrátových počítačových sítí a to v souvislosti se zajištěním podpory IP mobility pro tyto sítě. Práci tvoří dvě hlavní části, teoretická a praktická. První teoretická část obsahuje ...
 • Základy mobilního internetu 

  Jehličková, Lenka
  Práce se zabývá teorií mobilní komunikace se zaměřením na přenos dat. V úvodu je popsána historie vzniku a jednotlivé generace mobilních systémů. Následuje podrobný popis digitálních systémů druhé, třetí a čtvrté generace. ...
 • Zvýšení efektivity handoveru v reálném síťovém prostředí 

  Michalec, Richard
  Cílem této práce je prostudovat metody handoveru používaných ve WiMAX a WLAN sítích, dále navrhnout možnosti simulace metod handoveru pro WLAN v simulačním prostředí Opnet Modeler. Tato práce se především zaměřuje na získání ...