Now showing items 1-13 of 13

 • Automatická tvorba titulků k filmu rozpoznávačem řeči 

  Csintalan, György
  Tato bakalářská práce popisuje vývoj aplikace pro automatickou tvorbu titulků k filmům pomocí BSAPI (Brno Speech Application Interface). V úvodní části, je čtenář uveden do problematiky a jsou naznačeny cíle práce. Následuje ...
 • Eliminace zkreslení obrazů duhovky 

  Jalůvková, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena na eliminaci zkreslení obrazů duhovky. Cílem bylo prostudovat a popsat metody zkreslení obrazu (1D rozmazání, uniformní 2D rozmazání, Gaussovo rozmazání, atmosferické rozmazání a rozmazání ...
 • Metody potlačení šumu pro rozpoznávače řeči 

  Moldříková, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá metodami pro potlačení šumu u rozpoznávačů řeči. V teoretické části jsou proto rozebrány základní pojmy tohoto tématu a také jednotlivé metody pro potlačení šumu. Jedná se o metody spektrálního ...
 • Muscle Noise Filtering in ECG Signal 

  Novotný, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This work deals with muscle noise filtering in ECG signals using wiener filtration and optimization of Wiener filter numerical parameters. The optimization was performed by using the exhaustive search method, which belongs ...
 • Restaurace obrazových dat z optické koherenční tomografie 

  Smékal, Ondřej
  Restaurace obrazových dat se stala nedílnou součástí procesu zpracování medicínských obrazů získaných libovolným systémem. Stejně tomu je i v případě Optické koherenční tomografie. Cílem této práce je zaprvé prostudování ...
 • Restaurace obrazu rozmazaného vlivem pohybu 

  Rajnoch, Zdeněk
  Cílem této práce je restaurace obrazu poškozeného vlivem pohybu. Je uvažováno pouze rovnoměrné rozmazání po úsečce určité délky otočené o určitý úhel vzhledem k ose x. Jsou zde vysvětleny některé metody pro odhad délky a ...
 • Segmentace signálů EKG na základě jejich kvality 

  Zobačová, Barbora
  Tato semestrální práce se zabývá metodami pro spojitý odhad kvality signálů EKG a následnou segmentací těchto signálů na základě odhadnuté kvality. Teoretická část obsahuje popis funkční anatomie srdce, základy ...
 • Vlnková filtrace elektrokardiogramů 

  Smital, Lukáš
  Tato dizertační práce pojednává o možnostech využití vlnkových transformací pro odstranění širokopásmového svalového rušení v signálech EKG. V práci jsou nejprve rozebrány vlastnosti signálů EKG a především nejčastěji ...
 • Vlnkový wienerovský filtr EKG signálů 

  Janů, Joshua
  Tato diplomová práce je zaměřena na využití vlnkové wienerovské filtrace za účelem odstranění svalového rušení z EKG signálů. Součástí práce je realizace filtru v programovacím prostředí MATLAB. Podstatná část práce se ...
 • Vlnkový wienerovský filtr EKG signálů 

  Sedláčková, Eva
  Cílem práce je seznámení s metodou filtrace EKG signálů pomocí vlnkové transformace a její využití k filtraci signálů zarušených myopotenciály. Práce nejprve pojednává o obecných vlastnostech a vzniku EKG signálu a popisuje ...
 • Využití vlnkové transformace pro zpracování snímků sítnice 

  Portyš, Jakub
  Práce je zaměřena na využití vlnkové transformace v diagnostice chorob očního pozadí resp. sítnice. Vlnková transformace umožňuje dekompozici obrazu očního pozadí. S následnou segmentací pomocí prahování to vede k lepší ...
 • Zabezpečení senzorů - ověření pravosti obrazu 

  Juráček, Ivo
  Tato práce pojednává o zabezpečování obrazových senzorů. Cílem bylo nastudovat ověření pravosti dat, které takové senzory produkují. Na základě nastudovaných informací bylo navrženo řešení pro identifikaci digitálních ...
 • Zpracování snímků srdečních buněk 

  Václavek, Martin
  Tato bakalářská práce se zaobírá tématem číslicového zpracování obrazu v oblasti snímání vzorků srdečních buněk. Cílem práce je seznámení se s metodami snímání obrazů buněk srdce, dále s metodami číslicového zpracování ...