Now showing items 1-8 of 8

 • Aplikace pro sběr dat ze sítě bezdrátových senzorů relativní vlhkosti vzduchu 

  Procházka, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací dvou částí systému pro měření relativní vlhkosti a teploty vzduchu. Systém měření teploty a vlhkosti je tvořen sítí bezdrátových senzorů, převodníkem ISM/Wifi a aplikací pro ...
 • Bezdrátové ovládání počítače PC 

  Macháček, Jiří
  Předložená práce se zabývá návrhem a vývojem bezdrátového dálkového ovládání počítače PC, které je schopné ovládat počítač s operačním systémem Windows a Linux prostřednictvím Wifi. V rámci práce byl vytvořen řídící software ...
 • Management sítě s prvky Mikrotik 

  Zavadil, Pavel
  Cílem této práce je popis nástrojů hodnocení stavu sítě, dále popis síťových komponent Litevské firmy Mikrotik a ukázka scénářů výpadku sítě s její následnou rekonfigurací pro zachování komunikace.
 • Management sítě s prvky Mikrotik 

  Zavadil, Pavel
  Cílem této práce je popis nástrojů hodnocení stavu sítě, dále popis síťových komponent Litevské firmy Mikrotik a ukázka scénářů výpadku sítě s její následnou rekonfigurací pro zachování komunikace.
 • Návrh univerzální kabeláže pro firmu AGRAKOM, s.r.o. 

  Greguš, Juraj
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou a návrhom univerzálnej kabeláže v administratívnej budove a časti pracovnej haly, ktorá je využívaná firmou AGRAKOM, s.r.o. na ich činnosť. Na základe analýzy, teoretických východísk a ...
 • Ovládací jednotka s modulem (Espressif) ESP32 

  Smička, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepcí, návrhem a realizací ovládací jednotky s modulem Espressiff ESP32. Nejprve se věnuje teoretickému návrhu blokového schématu komunikace a blokového schématu zapojení. Později se ...
 • Využití bezdrátových technologií k přenosu audio signálu 

  Gasnárek, Jiří
  Předmětem diplomové práce je návrh A/D a D/A převodníku pro audio signál a přenos digitalizovaných dat bezdrátovým komunikačním kanálem. V projektu je popsána konstrukce desek plošných spojů, návrh ovládacích panelů a ...
 • Využití moderních vícetónových modulací v bezdrátových sítích 

  Hamada, Adam
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvořit funkční modely bezdrátových síťových technologií využívající moderní vícetónové modulace, zejména OFDM a FMT. Práce je realizována v prostředí Matlab – Simulink a modely ...