Now showing items 1-2 of 2

  • Řídicí systém pro laserovou herní zbraň 

    Svozil, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení pro lasertag. Návrh je řešen ve spo- lupráci s dalšími spolupracovníky na projektu. Tato práce je zaměřena na zbraňovou jednotku a její součásti. Celý systém bude realizován ...
  • Řídicí systém pro laserovou herní zbraň 

    Svozil, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení pro hru lasertag. Práce obsahuje popis principu jednotlivých částí zařízení a řeší jejich požadavky na ně. Hlavními částmi je zbra- ňová jednotka, ozvučovací systém, kapacitní ...