Now showing items 1-2 of 2

  • Numerická podpora pro analýzu únavového chování cementových kompozitů 

    Viszlay, Viliam
    Táto práca sa zaoberá numerickou podporou stanovenia lomovo mechanických parametrov pri modifikovanej CT skúške. Táto skúška sa javí ako vhodná alternatíva klasickej CT skúšky pre únavové testovanie kvazikrehkých materiálov. ...
  • Ohýbaná tělesa: Numerická podpora v software ANSYS 

    Viszlay, Viliam
    Práca sa zaoberá skúmaním lomovo-mechanických parametrov na telesách z kvazikrehkých materiálov. Využíva k tomu postupy dvojparametrovej lomovej mechaniky. Na základe numerických simulácií prevedených v softwarovom prostredí ...