Now showing items 1-1 of 1

  • Popis rozložení napětí v okolí ostrého vrubu 

    Svoboda, Petr
    Předkládaná diplomová práce se zabývá problémem stanovení exponentu singularity napětí u vrubu. Tuto práci lze rozdělit do dvou částí. První se zabývá teoretickým pozadím, tj. základními vztahy mechaniky kontinua a základními ...