Now showing items 1-16 of 16

 • Automatizace tvorby SW řídicích systémů 

  Sysel, Radek
  Diplomová práce pojednává o průběhu návrhu složitých objektů v automatizaci a jejich rychlého zařazení do celé procesní technologie. Ukazuje průběh tvorby od databázového modelu po generování do SCADA aplikace. Cílem práce ...
 • Komunikační ovladač a simulátor váhy Mettler Toledo ve Step7 

  Přichystal, Vít
  V úvodu je přehled programovacích jazyků pro PLC. Práce se zabývá vytvořením driveru pro komunikaci s váhovým terminálem firmy Mettler Toledo, konkrétně jde o typ IND560. Dále se práce zabývá vytvořením simulátoru tohoto ...
 • Model čistící stanice pro potravinářské technologie řízené distribuovaným řídícím systémem na síti PROFIBUS. 

  Vyskočil, Jaromír
  Bakalářská práce se zabývá oživením modelu čistící stanice. K čištění sudů v potravinářském průmyslu. K čištění jsou použity dvě kapaliny louh a voda. V modelu čistící stanice je zapojeno několik druhů ventilů, které na ...
 • Nadstavba programu WinCC - parametrizace PLC aplikace 

  Sysel, Radek
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout parametrizaci PLC aplikace a seznámit se se systémem řízení parních turbín vyráběných firmou Siemens v Brně. Orientovat se ve vizualizačním programu WinCC a propojit ho se Simatic ...
 • Návrh, konstrukce a programové vybavení autonomní buňky "Shaker" pro testbed Průmyslu 4.0 

  Karniš, Radim
  Cílem práce je návrh, konstrukce a implementace autonomní buňky Shaker, součásti testbedu Průmyslu 4.0. Buňka realizuje jeden úkon v životě produktu procházejícím výrobní linkou, konkrétně protřepání nápoje. Všechny kroky ...
 • OPC UA klient pro laboratorní model "Třídička beden" 

  Magáth, Marek
  Táto bakalárska práca sa zaoberá komunikačným protokolom OPC, konkrétne najnovšou špecifikáciou OPC UA (Unified Architecture), vytvorením OPC UA klient aplikácie pomocou OPC UA .NET knižníc, ktoré ponúka zadarmo OPC ...
 • Přenos a využití procesních dat (PLC) v systému řízení výroby 

  Kupčík, Michal
  Tato práce objasní čtenářovi komplikovanost plánování výroby a proč je pro tuto činnost výhodnější využít k tomuto určený systém. Dále se zde dočte o složitosti řízení výroby a o nutnosti provázanosti elektronických ...
 • Příkladové projekty zobrazování na operátorských panelech 

  Urbánek, Matouš
  V této bakalářské práci se dozvíme o vývoji příkladových projektů, které jsou koncipovány s danými funkčnosti pro operátorské panely SIEMENS (BASIC, COMFORT, RT). Pro tento úkol máme k dispozici vývojové prostředí TIA ...
 • Rozšíření laboratorních modelů Parkoviště a Bedny o možnost připojení na decentrální periferii 

  Mancl, Vlastimil
  Tato práce se zabývá popisem a připojením laboratorních modelů dopravníku beden a parkoviště na decentralizovanou periferii od firmy SIEMENS pomocí komunikace PROFIBUS DP. Kvůli tomu byly vytvořeny programy pro řízení ...
 • Řídicí systém autoklávovacího procesu 

  Macej, Maroš
  V práci sa pojednáva o vytvorení riadiaceho systému pri úspore energie použitím recyklovania vodnej pary v autoklávovajúcom procese tvorby pórobetónových tvárnic. Práca popisuje celý postup výroby pórobetónu. Riadiaci ...
 • Řízení vrtačky - inovace laboratorních úloh 

  Czipszer, Jiří
  Cílem této bakalářské práce bylo provést hardwarovou inovaci laboratorní úlohy Vrtačka předmětu Programovatelné automaty Vysokého učení technického v Brně. Inovaci zadání úlohy, pro její následné implementování do laboratorních ...
 • Sběr provozních dat z kovacího lisu 

  Macura, Martin
  Práce se zabývá návrhem a realizací sběru dat z kovacího lisu v těžkém průmyslu. Navrhl jsem zde jeden z možných způsobu nepřetržitého sběru dat do souborů s možností prohlížení těchto dat na intranetu pomocí webového prohlížeče.
 • Simulace technologického procesu na PLC 

  Kubín, Jan
  Cílem bakalářské práce je připravení pracoviště, které by umožnilo provádět seznamování personálu s novými technologiemi, seznamovat ho s novými možnostmi, které nám moderní řídící systémy poskytují a naučit ho inovované ...
 • Stanovení způsobu a prostředků měření geometrie zakládaného kusovitého produktu na skládkách 

  Nešpor, Tomáš
  Práce se zabývá měřením geometrie zakládaného kusovitého produktu na skládkách. V první části dokumentu se popisuje základní rozdělení typů skládek, architektura skládek a metody zakládání kusovitého materiálu na skládkách. ...
 • Systém řízení linky navažování hmot 

  Komárek, David
  Tato práce se zabývá problematikou navažování sypkých hmot, návrhem a realizací systému řídících a vizualizačních bloků akčních členů, které jsou v těchto systémech používány. První část obsahuje teoretický rozbor technologie ...
 • Vývoj faceplate pro prostředí S7-1200, S7-1500, S7-300/400 a TIA Portal V12 Advanced 

  Rajnoha, Andrej
  V bakalářské práci se nejdříve probírá zastoupení operátorské úrovně v rámci automatizační struktury. Pak jsou stručně rozděleny a popsány základní operátorské panely, typy PLC a automatizační programy od firmy Siemens. ...