Now showing items 1-4 of 4

 • HMI aplikace pro Simatic Touch panel 

  Ižarík, Marek
  Predmetom tejto bakalárskej práce bol návrh HMI aplikácie pre Simatic Touch panel k čističke kovových výliskov v programe Simatic WinCC flexible 2008, v nadväznosti na uţ hotový kód v PLC S7-300. Súčasťou návrhu je vytvorenie ...
 • HMI pro potravinářskou linku plnění lahví 

  Mládek, Ondřej
  Bakalářská práce má za úkol vytvořit aplikaci pro ovládání a vizualizaci nápojové linky. Jsou zde uvedeny výhody, které přináší automatizace výroby. Je zde popis celosvětově využívaných vizualizačních programů InTouch, ...
 • Knihovna FACEPLATE pro prostředí WinCC Flexible 

  Picka, Jaromír
  Předmětem této bakalářské práce bylo vytvořit knihovnu grafických objektů FACEPLATE v prostředí WinCC flexible. Grafické objekty slouží k ovládání prvků elektro-výzbroje a mají návaznost na již vytvořený kód v PLC. Funkce ...
 • Využití softwarového PLC v tepelné technice budov 

  Hubený, František
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou číslicového řízení teploty v místnosti pomocí softwarového PLC. Výsledkem práce bylo vytvoření algoritmu regulace teploty na požadovanou hodnotu minimalizující provozní ...