Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace s vkládáním virtuálních předmětů do záběru kamery 

    Popelka, Karel
    Cílem práce je navrhnout aplikaci pro mobilní platformu s možností vkládání virtuálních předmětů do záběru kamery s minimální rušivostí ve scéně. Aplikace je implementovaná na platformě Windows 8.1 a Windows Phone 8.1. ...
  • Windows 8 aplikace pro prezentaci dat z webového API 

    Kalus, Jiří
    Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace Windows 8 aplikace pro prezentaci dat z webového API. Přenesená data jsou pro uživatele citlivá a je zde kladen důraz na autorizaci a bezpečnost. Data jsou zobrazována v ...