Now showing items 1-2 of 2

  • Optimální řízení větrné elektrárny 

    Paděra, Zdeněk
    Diplomová práce obsahuje nejprve stručné uvedení do problematiky větrné energetiky a uvádí současný stav tohoto, v posledních letech, rychle se rozvíjejícího odvětví. Dále je uvedeno rozdělení větrných elektráren, jejich ...
  • Větrná elektrárna ve vybrané lokalitě 

    Dohnal, Petr
    Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku větrných elektráren. Jsou zde popsány výhody a nevýhody větrných elektráren a jejich dopady na životní prostředí. Byl proveden výběr lokality pro větrnou elektrárnu, výběr ...