Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a implementace mobilní aplikace pro platformu Microsoft Windows 

    Dvořák, Marek
    Tato práce popisuje proces vývoje mobilní aplikace na platformě Microsoft Windows. Popsaný proces zahrnuje všechny etapy od analýzy cílového trhu přes návrh a vývoj aplikace až po plán jejího zveřejnění v elektronickém ...
  • Studie uživatelského rozhraní pro zadávání jídel 

    Kratochvílová, Marie
    Tato práce dokumentuje vývoj aplikace pro jednoduchý a intuitivní výběr a zadávání jídel. Práce přibližuje jednotlivé etapy vývoje aplikace od analýzy existujících aplikací, přes specifikaci požadavků potencionálních ...