Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza hlavních sacharidů vína 

  Horáková, Hana
  Diplomová práce se zabývá stanovením hlavních sacharidů vína. Teoretická část se věnuje výrobě vína od samotného hroznu až po ošetřování a školení vína. Zmiňuje se také o sacharidech ve víně, hlavně glukóze a fruktóze. ...
 • Analýza registrů Microsoft Windows 

  Hula, Miroslav
  Poznání a práce s registry operačního systému Microsoft Windows je z pohledu bezpečnosti d ů ležitou schopností. Tuhle schopnost využívá jak škodlivý software, tak i software pro opravu poškozených registr ů , u kterých ...
 • Charakteristika moravských vín odrůdy Pálava 

  Horáková, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá chemickou charakterizací vín odrůdy Pálava a možností využití chemické analýzy vín k ověření geografického původu moravských vín odrůdy Pálava. V teoretické části bakalářské práce jsou popsány ...
 • Kvasinky v procesu výroby vína 

  Horká, Daniela
  Tato bakalářská práce se zabývá sledováním vlivu kvasinek na proces výroby vína a na jeho konečné vlastnosti. Byla provedena izolace a identifikace kvasinek ve vzorku moštu odrůdy Veltlínské zelené s využitím základních ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM 

  Fűlőpová, Andrea
  Moderní vinařský komplex hotelu Hrůdek je situován na severním okraji obce Velké Pavlovice, v srdci Jižní Moravy. Jeho významná poloha na vrcholu jižního svahu poskytuje krásné výhledy do viniční krajiny a meruňkových sadů. ...
 • Provozování čistíren odpadních vod během podzimní vinařské kampaně 

  Šaldová, Lenka
  Cílem diplomové práce je na ČOV Mutěnice, která leží ve vinařské oblasti Morava podoblast slovácko, navrhnout technologická opatření, aby při podzimní vinařské kampani nevznikalo extrémní přetížení ČOV Mutěnice. Bude ...
 • ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 

  Gutmanová, Daniela
  Cílem práce je definování vize (v konkrétních návrzích) pro fungování komunitních, společensko-sociálních, volnočasových aj. aktivit v obci. Vize jako taková vznikla na základě analýz již minulý semestr, na jejím základě ...
 • Sledování změn chemických parametrů při výrobě vína 

  Dlapalová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá změnami chemických parametrů vinného moštu během procesu kvašení. Byly porovnávány chemické parametry vzorku moštu s přidanou komerční kvasinkou a autochtonní kvasinkou. V teoretické části ...
 • Stanovení reziduí vybraných pesticidních účinných látek ve víně metodou GC/MS 

  Ehrenbergerová, Martina
  Hrozno patrí medzi najstaršie kultúrne plodiny. Možno ho konzumovať v surovom stave ako ovocie, alebo použiť ho ako surovinu na prípravu kompótov, štiav, či ušľachtilého nápoja - vína. Celé generácie vinárov sa snažia ...
 • Vinařství Marcinčák Novosedly 

  Buchta, Václav
  Bakalářská práce vychází ze zadání ateliérové práce z třetího semestru v bakalářském studiu. Práce je ve značné míře předělána. Zadáním bylo navrhnout vinařství s rekreační kapacitou a společenským zázemím. Vymezený pozemek ...
 • Viniční majer v Jaroslavicích 

  Marek, Vojtěch
  Bakalářský projekt se zabývá vytvořením návrhu rodinného vinařství v oblasti bývalé cihelny v Jaroslavicích. Cílem je vytvořit viniční majer, jehož součástí bude nejen prostor pro vlastní produkci vína, ale také ubytování ...
 • Vinný mošt a jeho změny během kvasného procesu 

  Beníčková, Romana
  Tato bakalářská práce se zabývá chemickými změnami vinného moštu v průběhu kvašení. V teoretické části je popsána historie vinařství, charakteristika révy vinné a odrůd analyzovaných v této práci. Dále je v teoretické části ...
 • Vliv autochtonní kvasinky a technologického postupu na chemické parametry vína 

  Chmelová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem autochtonní kvasinky a technologického postupu na chemické parametry vytvářeného vína. V teoretické části je popsána historie vinařství ve světě, Čechách a na Moravě, charakteristika ...
 • Vliv způsobu pěstování vinné révy na kvalitu vína 

  Šprláková, Katarína
  Táto bakalárska práca sa venuje problematike vplyvu ekologického a integrovaného spôsobu pestovania vinnej révy na kvalitu vína. V teoretickej časti je popísaná história, charakteristika vinnej révy, podmienky, ktoré môžu ...
 • Využití analytických technik a chemometrie k autentifikaci vín 

  Pořízka, Jaromír
  Tato dizertační práce se zabývá využitím analytických technik ke stanovení prvkového profilu vín doplněné o analýzu vybraných polyfenolických látek. Pro účely prvkové analýzy byly použity dvě spektrometrické techniky a to ...