Now showing items 1-20 of 22

 • CENTRUM VINAŘSTVÍ NĚMČIČKY 

  Ondrová, Klára
  Zadáním bakalářské práce byla novostavba vinařského centra pro oblast Modrých Hor. Navržený objekt by měl svou architektonickou formou, urbanistickým zasazením a konstrukčním řešením respektovat okolní prostředí a zároveň ...
 • Koncept strategického rozvoje malého rodinného vinařství 

  Válka, Vojtěch
  Hlavním předmětem této práce je vytvoření střednědobého a dlouhodobého strategického konceptu pro rodinné Vinařství Válka. Práce se také zaměřuje na rozvoj rodinné společnosti a to s ohledem na marketing, konkrétně pak ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Chudý, Ivan
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom vinného hospodárstva a hotela pri obci Strachotín v Juhomoravskom Kraji. Projekt je riešením výroby a prezentácie vína, pričom doplnkovú funkciu konceptu tvorí objekt určený na prechodné ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Vacková, Michaela
  Anotace Téma diplomové práce se týká viničního hospodářství u obce Strachotín v blízkosti CHKO Pálava. Jedná se hlavně o návrh objektu nejen na zpracování a výrobu vína, ale také pro degustaci s následnou prohlídkou výrobního ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Miková, Karolína
  Areál vinařství spojený s farmou, která se zabývá zejména chovem ovcí, navržený do malebné krajiny Jižní Moravy, s impozantním výhledem na Pavlovské vrchy. V rámci území je řešeno i ubytování a několik drobných staveb ...
 • Stavba v krajině – Winery 

  Koťová, Marie
  Řešené území se nachází v malebné části Jihomoravského kraje v obci Strachotín. Zdejší prostředí přímo vybízí k vytvoření příjemného rekreačního prostoru. Proto jsem na území navrhla objekt vinařství s rekreačním ubytováním ...
 • Vinařský penzion 

  Šimkovičová, Ludmila
  Cílem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby objektu vinařského penzionu v katastrálním území obce Milotice u Kyjova. Objekt je umístěn ve stávajícím zastavěném území v oblasti vinných ...
 • Vinařství 

  Štipčák, Martin
  Řešení diplomové práce je novostavba vinařství v obci Vlkoš u Kyjova v Jihomoravském kraji, ve vinařské uličce vinných sklepů. Kapacita objektu vinařství pro výrobu vína je cca 180 000 l. Součástí objektu jsou degustační ...
 • Vinařství 

  Nestrojil, Michal
  Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby vinařství v Drnholci v ulici Výsluní na parcele č.1643/81. Pozemek je svažitý a jeho celková plocha je 18 158 m2. Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. ...
 • Vinařství 

  Koláčková, Jana
  Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby výrobního objektu vinařství. Vinařství je podsklepená, jednopodlažní budova obdélníkového tvaru. Výrobní objekt je dispozičně složen ze tří částí. První část – výroba, kde se ...
 • Vinařství 

  Trachtulcová, Zuzana
  Předmětem diplomové práce je novostavba vinařství umístěná v obci Polešovice ve Zlínském kraji. Objekt vinařství obsahuje část výrobní, ubytovací, společenskou a administrativní. Objekt je samostatně stojící se dvěma ...
 • VINAŘSTVÍ LAHOFER DOBŠICE 

  Nytrová, Bohdana
  Bakalářská práce se zabývá novostavbou vinařského domu Vinařství Lahofer v Dobšicích u Znojma vycházející ze studie vypracované v ateliéru AG32. Vinařství mělo obsahovat výrobu a sklady odpovídající výrobní kapacitě až 1 ...
 • Vinařství Lahofer Dobšice u Znojma 

  Odstrčilová, Jana
  Cílem bakalářské práce byl návrh novostavby vinařského domu pro firmu Lahofer v Dobšicích u Znojma. Zadání bylo v předmětu AG33 zpracováno do formy architektonické studie, na kterou práce navazuje a rozšiřuje ji o Dokumentaci ...
 • Vinařství Mikulov 

  Vlček, Martin
  MIKULOV VINAŘSTVÍ U LOMU Návrh vinařství je vázán na místo, které dobře znám ze svého dětství - dům v Mikulově pod Turoldem. Dům, ve kterém mí prarodiče bydlí už řadu let a budují tu svůj domov a zázemí. Idea mé diplomní ...
 • VINAŘSTVÍ PROKEŠ VELKÉ NĚMČICE 

  Tallmayer, Dominik
  Bakalářská práce vychází z dříve vypracované studie v předmětu AG32, která byla dále dopracována do úrovně dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Tématem bylo navrhnout výrobní halu, ubytování, ...
 • VINAŘSTVÍ PROKEŠ VELKÉ NĚMČICE 

  Veselá, Lenka
  Bakalářská práce navazuje na architektonickou studii vypracovanou v předmětu AG032 ze zimního semestru 2. Ročníku. Jedná se o novostavbu vinařství Prokeš ve Velkých Němčicích, jejíž součástí je výroba vína, vinotéka, ...
 • Vinařství Sekt Jan Petrák, Kobylí 

  Minárová, Tereza
  Předmětem této bakalářské práce je návrh provozovny vinařství Sekt Jan Petrák. K provozně náleží prostory pro rekreaci hostů vinařství s možností degustace vín a ubytování. Řešené území se nachází v centru katastrálního ...
 • Vinařství Sekt Petrák 

  Ledvina, Matěj
  Bakalářská práce zpracovává návrh nové budovy rodinného vinařství – sekt Jan Petrák, která slouží nejen jako výroba, ale také pro celou širou veřejnost v Kobylí. Zadání obsahovalo spousty požadavků investora, samotný areál, ...
 • Vinařství Válka Nosislav 

  Radchenko, Mark
  Na základě moji studie výtvořené v druhém ročníku bakalářského studia na stavbení fakultě, je zpracovaná nasledující bakalářská záverečná práce, která dale pokračuje do stupně Dokumentace pro stavení povolení a Dokumentace ...
 • Vinařství Válka Nosislav 

  Radchenko, Mark
  Na základě moji studie výtvořené v druhém ročníku bakalářského studia na stavbení fakultě, je zpracovaná nasledující bakalářská záverečná práce, která dale pokračuje do stupně Dokumentace pro stavení povolení a Dokumentace ...