Now showing items 1-3 of 3

 • Elektroerozivní drátové řezání. 

  Bartoš, Pavel
  Tato práce se zabývá rozborem technologie elektroerozivního drátového řezání a jejím cílem je zhodnocení stávajícího stavu a reálných možností elektroerozivního drátového řezání v malé strojírenské firmě. Dále se zabývá ...
 • Elektrojiskrové řezání drátovou elektrodou 

  Brázda, Radim
  Práce se zabývá technologií elektrojiskrového drátového řezání. V první kapitole jsou popsány základní principy a podstata elektroerozivního obrábění. Dále se práce zabývá drátovým řezáním z hlediska používaných drátů, ...
 • Moderní technologie drátového elektroerozivního řezání kovových slitin 

  Mouralová, Kateřina
  Dizertační práce je zaměřena na zefektivnění výroby na elektroerozivní drátové řezačce při řezání kovových slitin, konkrétně nízkolegované oceli jakosti dle ČSN 41 4220. První část práce obsahuje studii o aktuálních a ...