Now showing items 1-16 of 16

 • Application Of Mini Display For Data Projectionin User Electronics 

  Veverka, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper deals with application of a very small display in user specific equipment for projecting data collected at a source machine. The transmission of the data is realized using Bluetooth Low Energy wireless modules. ...
 • Bezdrátová komunikace PLC s laboratorním modelem 

  Maléř, Martin
  Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvořit bezdrátový komunikační kanál mezi programovatelným automatem laboratorního modelu destilační kolony a automatem, jež tento model bude ovládat. K tomu slouží průmyslové ...
 • Bezdrátová komunikace v mobilní robotice 

  Hricišin, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá základnými princípmi bezdrôtovej komunikácie v mobilnej robotike. Uvádza prehľad možností využitia jednotlivých frekvenčných pásiem pre potreby bezdrôtovej komunikácie a ovládania mobilných zariadení ...
 • Development of IQRF Technology: Analysis, Simulations and Experimental Measurements 

  Fujdiak, Radek; Mlýnek, Petr; Malina, Lukáš; Orgoň, Miloš; Sláčik, Ján; Blažek, Petr; Mišurec, Jiří (Kaunas University of Technology, 2019-04-11)
  The past years brought many changes, which accelerated the development of different communication approaches and technologies. Nowadays, wireless technologies become the accelerators for a wide range of new applications. ...
 • Informační moduly komunikující přes Bluetooth 

  Knytl, Marek
  Tato práce popisuje vytvoření dvou Informačních modulů, které jsou řízeny mikrokontrolérem a ovládány pomocí klávesnice a displeje. Tyto zařízení komunikují se serverem, běžícím na PC, pomocí technologie Bluetooth a jsou ...
 • Inteligentní komponenty chytré domácnosti - SmartFlat 

  Chytil, Jiří
  Tématem práce je konstrukce periferních jednotek systému inteligentní domácnosti SmartFlat a návrh komunikačního rozhraní tohoto systému. Navrhovanými jednotkami jsou jednotka pro měření vzdušné vlhkosti a teploty, jednotka ...
 • Multifunkční senzor 

  Tománek, Jakub
  Cílem diplomové práce je seznámení se s možnostmi realizace multifunkčního sensoru určeného pro agrikulturní účely. Práce se v teoretické rovině zabývá principy měření enviromentálních veličin. Následně jsou vybrány sensory ...
 • Návrh webového rozhraní pro evidenci a nastavení systémů WAGO – EnOcean 

  Pudík, Svatopluk
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření GUI rozhraní pro nastavení bezdrátového sběru dat ze strojů. Samotná práce bude fungovat jako dokumentace k vytvořenému softwaru při nasazení v dalších výrobních lokacích. Vytvořený ...
 • Přístupový bod proprietárních bezdrátových sítí 

  Jeřábek, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a realizací modulárního, proprietárního, bezdrátového zařízení. Toto zařízení bude zprostředkovávat bezdrátovou komunikaci mezi počítačem (popř. serverem) a výrobky firmy Cutter Systems spol. s r.o. ...
 • Sledování škodlivin v ovzduší pomocí bezdrátové senzorové sítě 

  Válek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou prototypu přístroje a implementací firmwaru pro tento přístroj. Jeho úkolem je bezdrátově sledovat koncentraci škodlivin v ovzduší jako je oxid uhelnatý a propan-butan. Podnětem ...
 • Softwarově definované rádio pro technologii LoRaWAN 

  Pospíšil, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá v teoretické části popisem LPWAN technologií se zaměřením na technologii LoRaWAN. Následně je v práci popsán a rozebrán protokol LoRaWAN. Jsou zde rozebrány především bezpečnostní prvky protokolu ...
 • Systém bezdrátového přenosu dat ze snímače z otočné měřicí stolice 

  Badin, Pavel
  Tato práce obsahuje teoretický i praktický popis bezdrátového komunikačního systému užívajícího bezdrátové komunikační moduly XBee. Práce obsahuje teoretické informace o jednotlivých komponentech zařízení, návrh zařízení ...
 • Terminál pro testování datových přenosů vozidel MHD 

  Fiala, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou bezdrátové komunikace vozidel MHD. V práci jsou popsány moduly pro vysílání a příjem dat obsahujících komunikaci vozidel MHD s prostředky stavění výhybek a protokol, jakým vzájemně ...
 • Univerzální časomíra pro sportovní aktivity 

  Janůš, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátové elektronické časomíry. V práci je popsán návrh a realizace jednoduchého bezdrátového měření času. Součástí je i návrh a realizace optické závory. Teoretická část ...
 • Vylepšení způsobu chůze a ovládání 6-nohého kráčejícího robotu Černá vdova 

  Krejsa, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení, ovládání a vzdáleného programování šestinohého kráčejícího robota. Je rozdělena do šesti kapitol. V úvodu se zabývá teorií vzdáleného programování. Druhá část rozebírá možné ...
 • Wireless Sensor Triggering Using Bluetooth Low Energy Technology 

  Veverka, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This work deals with design of stable and fast wireless connection between two endpoints. The Bluetooth technology or its modern alternatives is used to realize this connection because this technology has already been ...