Now showing items 1-18 of 18

 • Bezdrátová senzorová síť na platformě Android 

  Bělohoubek, Tomáš
  Současná mobilní zařízení s operačním systémem Android v sobě obsahují množství senzorů, bezdrátových modulů a prostředků pro zjišťování polohy a stávají se zajímavé pro využití v oblasti senzorových sítí. Práce se zabývá ...
 • Centrála pro dálkové měření teploty 

  Novák, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou bezdrátových senzorových sítí a senzorů teploty s cílem navrhnout a implementovat systém sestávající z hlavního řídícího modulu a několika senzorových modulů tak, aby pracoval v ...
 • Měření teploty s přenosem dat přes sít WLAN 

  Müller, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem jednotek snímače a zobrazovače teploty, které komunikují pomocí bezdrátové sítě WLAN. V teoretické části práce je uveden přehled různých způsobů měření teploty včetně několika konkrétních ...
 • Moderní trendy v zabezpečení Wi-Fi sítí standardu IEEE 802.11 

  Lieskovan, Tomáš
  Práce se zaměřuje na problematiku bezdrátových sítí Wi-Fi. V práci jsou popsány jednotlivé principy šifrování WEP, WPA a WPA2. Nejprve je rozebrán způsob zabezpečení WEP, který již dnes nevyhovuje bezpečnostním požadavkům, ...
 • Nástroj pro analýzu zabezpečení bezdrátových sítí 

  Šenovský, Jakub
  Tato práce se zabývá bezpečností bezdrátových sítí a počítačovými útoky. Obsahuje popis různých zabezpečení sítí, nejznámějších útoků a nástrojů, kterými jsou útoky proveditelné. Samotná praktická část se zabývá vytvořením ...
 • Návrh počítačové sítě multimediální domácnosti 

  Herman, Jaromír
  Předmětem bakalářské práce je návrh počítačové sítě multimediální domácnosti na základě požadavků investora. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje teoretická východiska problematiky návrhu počítačové ...
 • Návrh počítačové sítě pro rodinný dům 

  Kuchařík, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro rodinný dům. Hlavní náplní práce bude návrh na nově vybudovanou počítačovou síť na základě požadavků majitele. Pokusí se najít nejlepší řešení pro zpracování sítě ...
 • Návrh počítačové sítě v budově střední školy 

  Marčišák, Petr
  Ve svoji bakalářské práci se chci zabývat návrhem bezdrátové počítačové sítě v bloku budovy školy, kde probíhá teoretická výchova. Hlavním důvodem je vzrůstající počet požadavků na připojení k sítí, či internetu, které ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Ďuraj, Peter
  Hlavným obsahom mojej bakalárskej práce bude uviesť problematiku bezdrôtových sieti. Vysvetľuje aktuálne používané štandardy a architektúry v bezdrôtových sieťach a ich bezpečnosť. V ďalšej časti nadväzuje analýza problému ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Klein, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezdrátových sítí. Vysvětluje základní pojmy a dělení bezdrátových sítí. Dále popisuje mezinárodní standard IEEE 802.11 a jeho rozšíření. Detailně se věnuje zabezpečení ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Pluhař, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá problematikou bezdrátových komunikací, konkrétně bezdrátových sítí. Pojednává o standardu IEEE 802.11 a jeho modulacích. Dále se věnuje historii a vývoji bezdrátového připojení k síti, druhům a ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Šebela, Josef
  Bakalářská práce se zabývá problematikou bezdrátových sítí, jednotlivými druhy technologií a jejich aplikací do reálných síťových topologií.
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Lacika, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na popsání standardů a technologií, které se používají na vytváření bezdrátových počítačových sítí. Specifikuje, jaké parametry by měla bezpečná bezdrátová síť obsahovat a popisuje, jak pracují ...
 • Simulace pokročilých funkcí řízení přístupu v bezdrátových sítích 

  Uher, Václav
  Práce se zabývá ověřováním metod zajištění kvality služeb a mobility v bezdrátových sítích pomocí programu OPNET Modeler. Je zkoumána možnost úpravy linkového mo-delu za účelem dosažení kvalitnějších služeb v porovnání s ...
 • Thread Smart Home Model 

  Sieklik, Ivan
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou inteligentných budov a v nich využívaných komunikačných a automatizačných techník. Jej súčasťou je analýza a popis najčastejšie využívaných komunikačných protokolov, vzájomné ...
 • Wireless Local Area Networks: A Comprehensive Guide 

  Pomenka, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2002-12)
  Nowadays the demand on exchange of information is higher and higher. During recent years rapid development of radio communication, both mobile and non-mobile has been experienced. Because of need of wider frequency range ...
 • Zabezpečení bezdrátových senzorových sítí 

  Nagy, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zabezpečení bezdrátových senzorových sítí, konkrétně průmyslového standardu ZigBee. Cílem práce je seznámit se se standardem 802.15.4 a technologií ZigBee, seznámit se s ...
 • Zajištění kvality služeb QoS v bezdrátových sítích 802.11 

  Kopeček, Tomáš
  Tato bakalářská práce podává ucelený přehled o bezdrátových sítích typu 802.11, známých pod označením Wi-Fi. Obsahuje tři hlavní části, z nichž první dvě jsou teoretické poznatky. V první části se práce týká problematiky ...