Now showing items 1-9 of 9

 • Energy Analysis of Received Signal Strength Localization in Wireless Sensor Networks 

  Moravek, P.; Komosny, D.; Simek, M.; Girbau, D.; Lazaro, A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-12)
  This paper presents the investigation of energy demands during localization of wireless nodes in ad-hoc networks. We focus on the method based on the received signal strength (RSS) to estimate the distances between the ...
 • Energy Harvesting Using Nanogenerators in Iot 

  Kerndl, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper is a summary and comparison of different types of energy harvesting devices known as nanogenerators which are suitable for wireless sensor network and IoT applications. There is brief introduction of common types ...
 • Lokalizace pro bezdrátové sítě malého dosahu 

  Polok, Zbyszek
  Tato práce se zabývá problematikou lokalizace v bezdrátové senzorové síti. Pomocí modulů Zigbit 900 s čipem pro bezdrátovou komunikaci AT86RF212 je měřena síla signálu v prostorách VUT v Brně. Naměřené hodnoty jsou zpracovány ...
 • Návrh paketového analyzátoru pro bezdrátové senzorové sítě založené na standardu IEEE 802.15.4 

  Bednařík, Martin
  Cílem tohoto projektu je seznámit se s technologiemi bezdrátových senzorových sítí, se standardem IEEE 802.15.4. a principem komunikace v bezdrátových senzorových sítích podle tohoto standardu. Hlavní částí projektu je ...
 • Simulace protokolů pro bezdrátové senzorové sítě v prostředí COOJA 

  Kilian, Petr
  Tato práce se zabývá simulacemi v bezdrátových senzorových sítích. Nejprve je popsáno pět simulátorů – Tossim, NS-2, Prowler, OMNeT++ a Cooja. V další části je provedeno seznámení s programem Cooja. Je pro něj vytvořen ...
 • Sparse Localization with a Mobile Beacon Based on LU Decomposition in Wireless Sensor Networks 

  Chunhui Zhao; Yunlong Xu; Hui Huang (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-09)
  Node localization is the core in wireless sensor network. It can be solved by powerful beacons, which are equipped with global positioning system devices to know their location information. In this article, we present a ...
 • Určování pozice senzorového uzlu mobilním systémem 

  Hyrák, Jakub
  Cílem této diplomové práce je nastudovat problematiku bezdrátových senzorových sítí. Popsat prvky senzorové sítě a probrat, jak jednotlivé senzorové uzly mezi sebou komunikují. Zjistit, jak by bylo možné určit pozici ...
 • Webové rozhraní pro komunikaci s uzly bezdrátové senzorové sítě 

  Černocký, Petr
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a vytvořit webovou aplikaci, která bude sloužit k analýze a dohledu bezdrátových senzorových sítí. Její hlavní funkcí je načtení mapového podkladu, ve kterém je zobrazena poloha ...
 • Webové rozhraní pro monitoring senzorového pole 

  Vajsar, Pavel
  Cílem této práce je navrhnout a vytvořit aplikaci, která umožní sledování (monitorování) bezdrátové senzorové sítě. Základem projektu je návrh databáze, která je schopna uchovávat data získaná z bezdrátové senzorové sítě. ...