Now showing items 1-20 of 20

 • Agentní platforma pro bezdrátové senzorové sítě 

  Lichý, Stanislav
  Cílem této práce je implementace agentní platformy pro senzorové uzly SunSpot. Čtenář je nejprve seznámen s bezdrátovými senzorovými sítěmi a senzorovými uzly SunSpot. Práce dále popisuje pojmy agent,  agentní plaforma a ...
 • Bezdrátová senzorová síť z komponent Arduino 

  Výborný, Filip
  Cílem této bakalářské práce je představení  možnosti využití  hardwarové platformy a vývojového prostředí Arduino při vytváření bezdrátových senzorových sítí WSN (Wireless Sensor Networks), se zaměřením zejména na problematiku ...
 • Bezdrátové senzorové sítě s využitím mobilních zařízení 

  Dorazil, Jan
  Diplomová práce se zabývá využitím mobilních zařízení jako senzorových uzlů bezdrátové senzorové sítě. Jsou prozkoumány možnosti bezdrátové komunikace a typy senzorů na mobilních zařízeních se zaměřením na platformu Android. ...
 • Congestion-Aware Routing and Fuzzy-based Rate Controller for Wireless Sensor Networks 

  Hatamian, M.; Almasi Bardmily, M.; Asadboland, M.; Hatamian, M.; Barati, H. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016-04)
  In this paper, congestion-aware routing and fuzzy-based rate controller for wireless sensor networks (WSNs) is proposed. The proposed method tries to make a distinction between locally generated data and transit data by ...
 • Development of IQRF Technology: Analysis, Simulations and Experimental Measurements 

  Fujdiak, Radek; Mlýnek, Petr; Malina, Lukáš; Orgoň, Miloš; Sláčik, Ján; Blažek, Petr; Mišurec, Jiří (Kaunas University of Technology, 2019-04-11)
  The past years brought many changes, which accelerated the development of different communication approaches and technologies. Nowadays, wireless technologies become the accelerators for a wide range of new applications. ...
 • The Effects of Weather on the Life Time of Wireless Sensor Networks Using FSO/RF Communication 

  Nadeem, F.; Chessa, S.; Leitgeb, E.; Zaman, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-06)
  The increased interest in long lasting wireless sensor networks motivates to use Free Space Optics (FSO) link along with radio frequency (RF) link for communication. Earlier results show that RF/FSO wireless sensor networks ...
 • Energeticky efektivní zpracování dat na uzlech bezdrátové senzorové sítě 

  Červenka, Vladimír
  Tato práce se soustředí na energetickou efektivitu dílčích aspektů při zpracování dat na uzlech bezdrátové senzorové sítě (WSN) a snaží se nalézt cesty pro další snížení spotřeby energie pro výpočetně náročné aplikace WSN. ...
 • Jazyk vyšší úrovně abstrakce pro programování mobilních inteligentních agentů 

  Kalmár, Róbert
  Cílem této práce je návrh jazyka vyšší urovně abstrakce pro programování mobilních inteligentních agentů a implementace překladače pro tento jazyk. Bude představen nástroj ANTLR pro generování syntaktických a lexikálnych ...
 • Konfigurace bezdrátové senzorové sítě 

  Minár, Tomáš
  Práca je venovaná bezdrôtovým senzorovým sieťam z pohľadu energetickej náročnosti operačných systémov. V práci sa rozoberajú hlavne požiadavky a zásady konfigurácie senzorových uzlov s dôrazom kladeným na ich spotrebu a ...
 • Model bezdrátové senzorové sítě realizovaný v nástroji J-Sim 

  Vrzal, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou bezdrátových senzorových sítí a jejich komunikačními protokoly. Je postupně vysvětleno, z čeho je síť složena, na jakých standardech je postavena a v jakých odvětvích se nejčastěji ...
 • Monitorování budovy pomocí bezdrátové senzorové sítě se statickou topologií 

  Koudelka, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na realizaci bezdrátové senzorové sítě (WSN) pro monitorování budovy a získávání dat v reálném čase. Pro práci na projektu jsou zvoleny senzorové uzly micaZ. Náplní práce je vytvoření sítě ...
 • Návrh paketového analyzátoru pro bezdrátové senzorové sítě s Ethernet rozhraním 

  Leixner, Martin
  Cílem práce je prostudovat standard IEEE 802.15.4. Implementovat paketový analyzátor pro kmitočtové pásmo 2.4GHz a sub-gigahertzové pásmo. Analyzátor bude poskytovat přesné časové razítko k přijatým paketům, operovat ...
 • Návrh paketového analyzátoru pro UWB pásmo dle standardu IEEE 802.15.4a 

  Leixner, Martin
  Cílem této práce je prostudovat standard pro bezdrátové senzorové sítě IEEE 802.15.4a. Návrh a implementace paketového analyzátoru pro širokopásmovou technologii standardu IEEE 802.15.4a. Dále integrace analyzátoru do ...
 • Optimalizace odhadu vzdálenosti v bezdrátové ad-hoc síti 

  Botta, Miroslav
  Práca sa zaoberá spracovávaním prijímanej výkonovej úrovne rádiového signálu štandardu IEEE 802.15.4 komunikujúceho v ISM pásme 2,4GHz. Signál je spracovávaný pomocou troch aproximačných metód. Testuje sa ich efektivita ...
 • Optimalization of Distributed Classification of the Convergence Event 

  Kenyeres, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The goal of this paper is to optimize the convergence process in distributed computing. We performed two experiments for five networks and according to the obtained results derived theoretical conclusions to optimize the ...
 • Použití inteligentních agentů v bezdrátových senzorových sítích 

  Žídek, Petr
  Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře s technologií bezdrátových senzorových sítí spolu s~nástroji pro vývoj a simulaci aplikací pro ně určených. Dále má čtenáře seznámit s projektem WSnageNt, který je určen pro ...
 • Split Distributed Computing in Wireless Sensor Networks 

  Kenyeres, M.; Kenyeres, J.; Skorpil, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-09)
  We designed a novel method intended to improve the performance of distributed computing in wireless sensor networks. Our proposed method is designed to rapidly increase the speed of distributed computing and decrease the ...
 • Srovnání agentích platforem pro bezdrátové senzorové sítě 

  Melo, Jakub
  Tato práce se zabývá agentními platformami pro bezdrátové senzorové sítě. Na začátku práce jsou představeny bezdrátové senzorové sítě a softwarové a hardwarové prostředky pro jejich programování. Nasledujíci kapitola se ...
 • Wireless Sensor Networks: VAN-Project Perspectives 

  Lakkundi, V.; Kratzig, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-06)
  The emergence of wireless sensor networks and their potential for a multitude of novel applications, especially in the industrial automation domain, are noteworthy. This paper presents research and development perspectives ...
 • Zabezpečení bezdrátové komunikace embedded systému 

  Marek, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečení komunikace v bezdrátových senzorových sítích. Jsou zde uvedeny a popsány možnosti šifrování pomocí protokolů, které využívají symetrických i asymetrických šifer. ...