Now showing items 1-3 of 3

 • Bezdrátový pager 

  Musil, Tomáš
  Navržený pager slouží k bezdrátovému přenosu krátkých textových zpráv od odesílatele ke konkrétnímu adresátovi. Zpráva je odesílána z počítače prostřednictvím sériového portu. Aplikace je řízena mikrokontroléry, které ...
 • Bezdrátový přenos energií 

  Lašo, Matej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je poskytnúť komplexné informácie o bezdrôtovom prenose elektrickej energie. Jeho historického vývinu až po súčasnosť a súčasné zariadenia ktoré ho využívajú, o jeho vplyve na zdravie človeka ...
 • Návrh senzorových modulů pro bezdrátovou síť ZigBee 

  Tichý, Andrej
  Cieľom práce je prispieť k rozširovaniu globálneho fenoménu IoT a vytvoriť senzorickú sieť. V mojej práci som sa zameral na tvorbu aktívnych i pasívnych modulov využívajúcich štandard IEEE802.15.4 nad protokolom ZigBee. ...