Now showing items 1-20 of 30

 • Adaptace přístupové sítě pro moderní síťové technologie 

  Frollo, Martin
  Bakalárska práca sa upriamuje na služby bežiace v reálnom čase v paketových sietiach a na problémy ktoré môžu nastať pri ich chode. Konkrétne je zameraná na technológie služby VoIP. Existujú rôzne signalizačné protokoly ...
 • Analýza bezdrátové komunikace pomocí softwarově definovaného rádia 

  Štrajt, Martin
  Práce se zabývá využitím softwarově definovaného rádia jako sondy pro monitoring provozu bezdrátové komunikace podle standardu IEEE 802.11a/g. V teoretickém úvodu je představen koncept softwarově definovaného rádia jako ...
 • Anonymizace uživatelů při sběru dat o síťovém provozu 

  Hamár, Lukáš
  {Táto práca sa zaoberá anonymizáciou dát, ktoré by mohli viesť k odhaleniu identity koncových užívateľov v sieťovej prevádzke. Práca popisuje algoritmy, pomocou ktorých sú anonymizované jednotlivé častí dát a taktiež ...
 • BigData řešení pro zpracování rozsáhlých dat ze síťových toků 

  Melkes, Miloslav
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku distribuovaného zpracování velkých dat ze síťové komunikace. Začíná analýzou síťové komunikace založené na modelu TCP/IP se zaměřením na datové jednotky na jednotlivých ...
 • Detekce anomálií v síťovém provozu pomocí kompresních metod 

  Blažek, Libor
  Cílem bakalářské práce je návrh a praktická ukázka funkčnosti vybraných kompresních metod. V následujících kapitolách budou probrány útoky na koncová zařízení a zmíněna některá opatření. Na ukázku budou zpracovány dvě ...
 • Diagnostika interaktivní síťové komunikace 

  Adamčík, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou výpadků a ztrát v interaktivní síťové komunikace. V úvodu je vysvětlena základní teorie komunikace sítí. Důležitou část práce tvoří analýza komunikace aplikací Vzdálená plocha, SJphone a ...
 • Diagnostika problémů ze zachycené síťové komunikace 

  Marko, Peter
  V tejto práci sa zaoberám systémom pre meranie kvality zachytených dát na sieti. Dôraz je kladený najmä na straty paketov spôsobené nedostatočnou rýchlosťou záchytu. Kvalitu záchytu zisťujem prostredníctvom protokolu TCP, ...
 • Extrakce tunelovaných dat do samostatných toků 

  Nahálka, Roman
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat aplikaci pro extrakci tunelovaných dat do samostatných toků. Aplikace bude odstraňovat všechny vrstvy zapouzdření, které se ve vstupním souboru nachází. Využití nástroje spočívá ...
 • Implementace WebRTC v Open source PBX 

  Šalko, Jaroslav
  Tato práce se zabývá podporou WebRTC komunikace napříč vybranými Open Source PBX. Jmenovitě to jsou PBX Asterisk, FreeSWITCH a Kamailio. Práce je zejména zaměřena na způsob integrace WebRTC v jednotlivých PBX a obsahuje ...
 • Laboratorní scénáře popisující systém DNS 

  Sakala, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá predovšetkým systémom doménových mien (DNS) a jeho praktickému využitiu. Popisuje hierarchiu doménových mien, typy záznamov, používaný protokol ako aj rozšírenie DNSSEC. Taktiež sú popísané ...
 • Laboratorní úlohy osvětlující princip síťových technologií a protokolů 

  Hricko, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením dvoch laboratórnych úloh pre študentov. Prvá úloha je zameraná na porovnanie transportných protokolov TCP a UDP. Druhá úloha je zameraná na porovnanie smerovacích protokolov OSPF ...
 • Laboratorní úlohy pro výuku síťových technologií s použitím různých simulačních nástrojů 

  Vaľuš, Dávid
  Táto diplomová práca sa zaoberá prípravou operačného systému, simulačneho prostredia a prípravou dvoch laboratórnych úloh na výuku sieťových technológií. V teoretickej časti sú popísané protokoly DHCP, FTP, TFTP, HTTP a ...
 • Metody měření výkonnostních a kvalitativních parametrů datových sítí 

  Sukup, Luboš
  Diplomová práca obsahuje vypracovanie problematiky merania kvalitatívnych a výkonnostných parametrov v dátových sieťach. Sú tu popísané hlavné technológie ako ovplyvňujú kvalitatívne a výkonnostné parametre a vplyv na ...
 • Metody měření výkonnostních a kvalitativních parametrů datových sítí 

  Sukup, Luboš
  Diplomová práca obsahuje vypracovanie problematiky merania kvalitatívnych a výkonnostných parametrov v dátových sieťach. Sú tu popísané hlavné technológie ako ovplyvňujú kvalitatívne a výkonnostné parametre a vplyv na ...
 • Metody zabezpečení IP PBX proti útokům a testování odolnosti 

  Kakvic, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou zabezpečenia PBX ústrední Asterisk, FreeSwitch a Yate v LTS verziách. V práci boli vykonané dva typy útokov, a to útok na dostupnosť služby a útok na ukončenie relácie medzi ...
 • Moderní metody ověření identity uživatelů 

  Sýkora, Daniel
  Diplomová práce se zabývá moderními metodami autentizace uživatelů. V první části práce jsou stručně popsány protokoly, které se používají v současnosti a shrnuty jejich výhody a nevýhody. V teoretickém úvodu jsou pak ...
 • Návrh a realizace monitoru sériové komunikace 

  Šnajder, Jan
  Obsahem práce je návrh a realizace sériového monitoru pro UART rozhraní. Práce popisuje vytvoření hardwarového zařízení starajícího se o sběr dat z analyzovaných komunikací a jejich distribuci prostřednictvím USB sběrnice. ...
 • Návrh ovladače pro PROFINET bus coupler 

  Kroupa, Jiří
  Podstatou této diplomové práce je návrh a implementace ovladače pro Profinetový bus coupler od firmy Phoenix Contact, který pro komunikaci využívá běžnou síťovou kartu počítače. Návrh vychází se znalostí získaných z dostupné ...
 • Návrh paketového analyzátoru pro bezdrátové senzorové sítě s Ethernet rozhraním 

  Leixner, Martin
  Cílem práce je prostudovat standard IEEE 802.15.4. Implementovat paketový analyzátor pro kmitočtové pásmo 2.4GHz a sub-gigahertzové pásmo. Analyzátor bude poskytovat přesné časové razítko k přijatým paketům, operovat ...
 • Návrh paketového analyzátoru pro bezdrátové senzorové sítě založené na standardu IEEE 802.15.4 

  Bednařík, Martin
  Cílem tohoto projektu je seznámit se s technologiemi bezdrátových senzorových sítí, se standardem IEEE 802.15.4. a principem komunikace v bezdrátových senzorových sítích podle tohoto standardu. Hlavní částí projektu je ...