Now showing items 1-1 of 1

  • Výrobci letadlové techniky v ČR po roce 1993 

    Pitner, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá výrobci letadlové techniky v České republice po roce 1993. Hlavní náplň tvoří abecedně ucelený přehled tradičních firem. Zpočátku je kladen důraz na historii a okolnosti vzniku jednotlivých ...