Now showing items 1-2 of 2

  • Anténa pro mikrovlnný maják v pásmu X 

    Zamazal, Bořivoj
    V této bakalářské práci je popsán návrh antény pro mikrovlnný maják v pásmu 10GHz. V první části jsou předložena možná řešení a je zvolena slotová anténa konstruovaná z komerčně dostupného vlnovodu. V druhé části je popsán ...
  • A Compact Multi-Band MIMO Antenna with High Isolation for C and X Bands Using Defected Ground Structure 

    Pouyanfar, N.; Ghobadi, Ch.; Nourinia, J.; Pedram, K.; Majidzadeh, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-09)
    A compact multi-band multi-input multi-output (MIMO) antenna with high isolation is proposed for C and X bands applications. The antenna consists of two trapezoidal-shaped patches printed on FR-4 substrate with a thickness ...