Now showing items 1-2 of 2

  • Jednoduchý správce oken pro X Window System 

    Zajdák, Jiří
    Cílem projektu je vytvoření jednoduchého správce oken pro X Window System. Nejprve jsou v textu vysvětlené principy výstavby grafických aplikací, dále návrh správce oken a jeho implementace. Správce oken dekoruje top-level ...
  • Nástroj pro správu zobrazovacích zařízení v systému GNU/Linux 

    Klang, Petr
    Cílem této práce je vytvoření aplikace pro správu monitorů v systému GNU/Linux, která by dokázala uložit nastavenou konfiguraci a později toto nastavení vyvolat. Při připojení nového monitoru vyhodnotí všechny konfigurace ...