Now showing items 1-1 of 1

  • Univerzální bezdrátový komunikační spoj pomocí ZigBee modulů 

    Kyselý, Tomáš
    Práce pojednává o bezdrátovém přenosu informace pomocí standardu ZigBee 802.15.4. Popisuje funkci, způsob a určení této technologie. Detailně popisuje systém předávání a zabezpečení informací mezi ZigBee zařízeními. Dále ...