Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace pro detekci zranitelnosti typu Clickjacking 

    Stodůlka, Petr
    Tato bakalářská práce se zabývá zranitelností známou jako Clickjacking nebo také UI redressing. Podrobně je zde popsáno nebezpečí, které tato zranitelnost přináší, spolu s možnostmi zabezpečení, které jsou dnes známy. Cílem ...