Now showing items 1-1 of 1

  • Interkomunikace VoIP ústředen VCON a Asterisk 

    Balon, Jiří
    Hlavním cílem bakalářské práce bylo seznámení se s problematikou rozvíjení VoIP telefonie a s jejím využitím v dnešní době. První část práce zahrnuje popis známých komunikačních protokolů SIP a architektury H.323 a jejich ...