Now showing items 1-6 of 6

 • Implementation and Investigation of a Compact Circular Wide Slot UWB Antenna with Dual Notched Band Characteristics using Stepped Impedance Resonators 

  Yingsong Li; Wenxing Li; Tao Jiang (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  A coplanar waveguide (CPW) fed ultra-wideband (UWB) antenna with dual notched band characteristics is presented in this paper. The circular wide slot and circular radiation patch are utilized to broaden the impedance ...
 • Microwave Power Amplifier 

  Pecen, V. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The goal of this thesis is to create a design of a microwave power amplifier working in X-band at the center frequency of 10.368GHz. The amplifier has to operate in CW mode and pulse mode with output power of 36dBm and ...
 • Mikrovlnný výkonový zesilovač 

  Pecen, Vojtěch
  Cílem bakalářské práce je návrh mikrovlnného výkonového zesilovače v pásmu X pro střední kmitočet 10,368GHz. Zesilovač má pracovat v CW režimu a v pulsním režimu s výstupním výkonem 36dBm a ziskem 20dB. Obsahem bakalářské ...
 • Nízkošumový zesilovač pro pásmo 8,4 GHz 

  Svoboda, Libor
  Tato práce se zabývá možnostmi návrhu a realizace nízkošumového mikrovlnného zesilovače pro pásmo X. V první části je tato problematika řešena na teoretické úrovni. Je tedy proveden podrobný rozbor mikropáskového vedení a ...
 • Softwarový přijímač pro dálkový průzkum Země v pásmu X 

  Zedka, Radim
  Práce se zabývá procesem návrhu digitálního přijímače pro signály družic dálkového průzkumu Země v pásmu X. V první části je uveden seznam družic které umožnují příjem vědeckých dat pomocí amatérských neautorizovaných ...
 • X-Band PLL Synthesizer 

  Vagner, P.; Kutin, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-04)
  This paper deals with design and realization of a PLL synthesizer for the microwave X−band. The synthesizer is intended for use as a local oscillator in a K−band downconverter. The design goal was to achieve very low phase ...