Now showing items 1-15 of 15

 • Analysis of Defects on PCB Using X-RAY, 3D SW CERA and Micro-Sections 

  Vala, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with detecting of defects on BGA (Ball Grid Array) components using X-ray. Defects are formed throw reflow process of BGA components during assembly, but also later due to mechanical and thermal stress. ...
 • Analýza defektů na DPS za použití moderních optických metod 

  Vala, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na detekci defektů BGA (Ball Grid Array) součástek pomocí rentgenu. Defekty vznikají při přetavení BGA součástky během montáže, ale i později vlivem mechanického a tepelného namáhání. Proto ...
 • Medicínské centrum 

  Pospíšil, Václav
  Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby medicínského centra MEDCEN v areálu nemocnice Jihlava, na parcele č. 4374/1. Celková výměra pozemku je 22 706 m2. Budova má tři nadzemní a jedno podzemní užitné podlaží. ...
 • Metody detekce energetických materiálů 

  Procházka, Michal
  Byla zpracována rešerše současných metod detekce výbušnin a příbuzných materiálů. Práce se nejprve zabývá metodami detekce a analýzy výbušnin, mezi něž patří metody chromatografické (TLC, GC, HPLC, IC), hmotnostní spektrometrie ...
 • Pilot evaluation of a fracture process zone in a modified compact tension specimen by X-ray tomography 

  Klon, Jiří; Seitl, Stanislav; Šimonová, Hana; Keršner, Zbyněk; Kumpová, Ivana; Vavřík, Daniel (Italian Group of Fracture, 2017-10-03)
  In the case of quasi-brittle material, there is a zone of non-linear behaving material, near the crack tip. A major part of this zone forms a so-called fracture process zone (FPZ), where mechanisms of material toughening ...
 • Poliklinika Proficlinic 

  Růžička, Věroslav
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování projektové dokumentace stavební části pro realizaci novostavby soukromé polikliniky Proficlinic v okrajové části města České Budějovice. Jedná se dvoupodlažní, částečně podsklepený, ...
 • Porovnání reálných a virtuálních nativních obrazů pořízených spektrální výpočetní tomografií 

  Širůčková, Kateřina
  Pokročilé medicínsko-diagnostické metody využívající rentgenové záření přinášejí také vyšší radiační zátěž pro pacienta. Proto je radiační redukce nezbytnou součástí studií zabývajících se snížením deterministických a ...
 • Privátní poliklinika ve Velkém Meziříčí 

  Virgl, Jan
  V mé diplomové práci jsem řešil návrh polikliniky ve Velkém Meziříčí, jedná se o čtyřpodlažní částečně podsklepený objekt. Objekt je řešen jako skeletový bezprůvlakový systém. Objekt má přibližný tvar písmene L, má plochou ...
 • Reballing BGA pouzder na zařízení PACE TF2700 

  Roháček, Peter
  Diplomová práca je zameraná na reballing BGA (Ball Grid Array) puzdier pomocou zariadenia PACE TF 2700. Popisuje všeobecné druhy BGA puzdier, ich defekty, dôležitosť teplotného managementu až po techniky spájkovania, kde ...
 • Rozvoj zobrazovacích metod a jeho význam pro biomechaniku 

  Sedláček, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerži dostupné literatury, na jejímž základě se čtenář seznámí s jednotlivými zobrazovacími metodami. Ty jsou rozděleny podle fyzikálního původu do čtyř základních skupin - rentgenové ...
 • Simulace jevu utvrzování svazku rtg záření 

  Milek, Jakub
  V úvodu této práce je popsána fyzikální podstata vzniku RTG záření a jeho následné interakce s hmotou. Dále jsou popsány vlivy filtrů na spektrum RTG záření. Je popsán lineární koeficient útlumu a další související veličin. ...
 • Systém nedestruktivní kontroly ve slévárně ocelových odlitků 

  Hemala, Robert
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem kontroly odlitků ve slévárně ocelových odlitků s důrazem na nedestruktivní zkoušení. Nahlíží na celý proces kontroly odlitku od tavby až po jeho expedici. V práci jsou nastíněny ...
 • Výpočet efektivní dávky rtg diagnostického ozáření 

  Bažantová, Lucie
  Bakalářská práce pojednává především o teorii ionizujícího záření a jeho interakcích s hmotou, zvláště pak o rentgenovém záření a způsobech jeho použití v lékařství. Práce obsahuje popis vzniku rentgenového obrazu a techniky ...
 • X-ray microtomography–based atlas of mouse cranial development 

  Matula, Jan; Tesařová, Markéta; Zikmund, Tomáš; Kaucká, Markéta; Adameyko, Igor; Kaiser, Jozef (Oxford University Press, 2021-03-02)
  X-ray microtomography (CT) has become an invaluable tool for non-destructive analysis of biological samples in the field of developmental biology. Mouse embryos are a typical model for investigation of human developmental ...
 • Xrd Characterization Of Graphite For Electrochemical Power Sources 

  Klvač, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The article describes possibilities for research method of graphene atomic structure as electrochemical power source electrode. At first there is a computation of difractogram maximums and intensities. Next part compares ...