Now showing items 1-7 of 7

 • Forsterit a možnosti jeho syntézy 

  Nguyen, Martin
  Cílem této bakalářské práce je charakterizovat nejvýznamnější vlastnosti forsteritu a jeho využití v praxi. Teoretická část obsahuje charakteristiku jednotlivých surovin, které se používají k syntéze forsteritu a posouzení ...
 • Mineralogické složení dinasu 

  Pospíšil, Dušan
  Bakalářská práce se zabývá mineralogickým složením hutného dinasu. Dinas je křemičitý žáruvzdorný materiál obsahující až 99 % oxidu křemičitého, který je používaný hlavně pro výstavbu koksárenských baterií, sklářských pecí ...
 • Příprava vápenato-hlinitých fází 

  Ohaňka, Zdeněk
  Tato práce se zabývá přípravou vápenato-hlinitých fází vysokoteplotní metodou a sol-gel metodou. Připravovány byly fáze monokalcium aluminát (CA), dodekakalcium heptaaluminát (C12A7), trikalcium aluminát (C3A) a kalcium ...
 • Studium částic různých kosmetických pigmentů 

  Cerevatova, Kristina
  Mezi hlavní cíle této práce patří sepsání literární rešerše, která obsahuje přehled a rozdělení pigmentů, které se používají při přípravě kosmetických přípravků. Práce je zaměřená na vlastnosti a charakterizaci pigmentů ...
 • Studium mikrostruktury autoklávovaného pórobetonu s využitím druhotných surovin 

  Martanová, Jana
  Autoklávovaný pórobeton je využívaným stavebním materiálem, zejména pro jeho tepelně izolační vlastnosti. Během autoklávování dochází v mikrostruktuře pórobetonu ke vzniku krystalických CSH fází, především tobermoritu. ...
 • Studium přípravy keramických membrán 

  Matějková, Michaela
  V bakalářské práci byla vypracována literární rešerše zabývající se přípravou keramických membrán vhodných pro energetické aplikace (membránové reaktory, palivové články) a materiálů vhodných pro jejich přípravu. Na základě ...
 • Vlastnosti cementových betonů při působení vysokých teplot 

  Fiala, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá studiem chování cementových betonů při působení vysokých teplot se zaměřením na chování vlivu kameniva a typu cementu. V teoretické části byly popsány procesy probíhající ve struktuře betonu při ...