Now showing items 1-14 of 14

 • Aplikace pro vyčítání dat z chytrých měřičů pomocí bezdrátové technologie ZigBee 

  Bräuer, Jonáš
  Bakalářská práce se zabývá komunikací bezdrátových zařízení v ZigBee síti. V teoretické části je protokol ZigBee srovnán s dalšími možnými řešeními senzorových sítí (WPAN a LPWAN) a je rozebrána jeho struktura. V praktické ...
 • Bezdrátová senzorová síť sestavená z komponent Arduino 

  Šplíchal, Jakub
  Diplomová práce se zabývá vytvořením bezdrátové senzorové sítě sestavené z komponent Arduino. Práce obsahuje seznámení s  platformou Arduino a jejími možnostmi v kombinaci s bezdrátovými moduly XBee. Důležitou částí práce ...
 • Bezdrátový snímač pro vnitřní prostředí budov 

  Partika, Marek
  Práce se zabývá programováním rozhraní pro snímače a bezdrátovým přenosem získaných dat. Komunikace se snímači je řešena pomocí protokolu I2C a SPI. Návrh rozhraní pomocí objektových programovacích technik jazyka C++. K ...
 • Implementace ZigBee zařízení v automobilovém průmyslu 

  Zatloukal, Martin
  Tato bakalářská práce popisuje možnosti využití ZigBee komunikačního protokolu v automobilovém průmyslu, dopravě a logistice. Dále se zabývá způsoby zavedení tohoto protokolu do praxe, včetně řešení typických případů, ...
 • Inteligentní dům pro seniory 

  Piši, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá systémem automatizace domácnosti umožňujícím ovládání domácích spotřebičů prostřednictvím běžné televize. Systém využívá standardu X10 a bezdrátové technologie ZigBee. Řídicí software staví ...
 • Inteligentní senzorická síť navržená pro specifikaci 802.15.4 (beta aplikace) 

  Janšta, Tomáš
  Tato diplomová práce je soustředěna na bezdrátový přenos dat dle standardu IEEEŽ 802.15.4 využitím modulárních konstrukčních prvků. Prezentovaná platforma spojuje výhody bezdrátových modulů XBeeŽ a vývojového systému s ...
 • Komunikace mezi systémem Android a platformou Arduino 

  Mychko, Maksim
  Diplomová práce se zabývá vytvořením knihovny pro OS Android, která umožňuje efektivní bezdrátovou komunikaci s platformou Arduino. Cílem práce je vytvoření aplikace pro OS Android, s využitím vytvořené knihovny, která ...
 • Modem pro komunikaci po napájecím vedení 

  Sláčik, Ján
  Tato práce se zabývá studií dostupných standardů a obvodů pro komunikaci po napájecím vedení. Je popsán princip komunikace po elektrické síti 230 V/50 Hz. K tomu účelu je zde uvedeno několik dostupných modemů možných k ...
 • Návrh a realizace bezdrátového interface ODBII-XBee 

  Zatloukal, Martin
  Tato diplomová práce popisuje možnosti využití komunikačního protokolu ZigBee a integrovaného elektronického obvodu ELM 327 v realizaci univerzálního diagnostického zařízení pracujícího dle standardů OBDII, využitelného ...
 • Nízkopříkonový bezdrátový senzorový uzel 

  Pobiecky, Michal
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a vytvoriť bezdrôtový senzorový uzol s dôrazom na nízku spotrebu energie. Prvotne je toto zariadenie postavené na mikrokontroléri Atmel ATmega328P a namerané dáta odosiela pomocou XBee ...
 • Robotické vozítko řízené s využitím platformy Arduino 

  Čechmánek, Martin
  Cílem této práce je představit možnosti bezdrátového řízení robotů s využitím platformy Arduino a popsat vlastnosti, možnosti a využití této platformy. V práci je implementován obousměrný bezdrátový přenos mezi moduly ...
 • Řídicí jednotka pro IRC systém 

  Mališ, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídicího systému pro regulaci teploty v rodinném domě. Systém je navržen pro individuální vytápění jednotlivých místností a skládá se z jedné řídicí jednotky a několika termostatických ...
 • Technologie IEEE802.15.4, ZigBee a příklady jejích aplikací 

  Skládaný, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá vytvořením aplikace a realizace nástroje pro projektování a instalaci radiových sítí podle IEEE802.15.4. Je zaměřena na konstrukcí vysílacího a přijímacího zařízení z hlediska mobilnosti a vizualizace ...
 • Zabezpečovací zařízení 

  Papoušek, Marek
  Náplní této práce je vytvoření elektronického zabezpečovacího zařízení na bázi mikrokontrolérů rodiny Atmel AVR. Jednotlivé prvky zabezpečení by spolu měly komunikovat pomocí bezdrátového rozhraní XBee. Zařízení by mělo ...