Now showing items 1-2 of 2

  • Miniaturizace a zvýšení dosahu modulu W-DMX v1.0 

    Rojček, Martin
    Cílem diplomové práce bylo navrhnout bezdrátový systém, který by byl primárně určen pro použití v oblasti světelné techniky. Umožnil by bezdrátové propojení světelných zařízení komunikujících protokolem DMX512 prostřednictvím ...
  • Tester audio kabelů 

    Boštík, Ondřej
    Tato práce se zabývá teoretickými znalostmi potřebnými k návrhu testeru audiokabelů. První část obsahuje přehled komerčně dostupných přístrojů určených pro testování audio kabelů. Ve druhé části je přehled testovaných ...