Now showing items 1-1 of 1

  • Obnova hesel dokumentů Microsoft Office s využitím GPU 

    Zobal, Lukáš
    Tato práce se zabývá obnovou hesel dokumentů Microsoft Office rozšířením existujícího nástroje Wrathion. V práci je rozebrána problematika zabezpečení dokumentů, dále moderní metody šifrování a hešování a také základy ...