Now showing items 1-1 of 1

  • Dynamika rotorů moderních turbodmychadel 

    Fryščok, Tomáš
    Tato disertační práce se zabývá dynamikou rotační soustavy moderních turbodmychadel. V první části začíná predikcí (kritických otáček, predikce začátku nestability typu víření a tlučení oleje) programem XLTRC2 a porovnáváním ...