Now showing items 1-2 of 2

  • Automatický bubeník pomocí technologií XML, MIDI a Pure Data 

    Konczi, Róbert
    Tento dokument sa zaoberá s XSLT transformáciou MusicXML dokumentov pre hudobné účely, konkrétne vytvorenie automatického bubeníka pre aplikácie v XML a PureData. V tejto práci sú vysvetlené dva rôzne XSLT transformácie. ...
  • Automatizované generování sborníku konference pomocí XML 

    Repka, Branislav
    Tento dokument sa zaoberá vytváraním materiálov pomocou XML a XSL pre konferencie. Konkrétne, automatické generovanie zborníka konferencie vo formáte PDF a HTML stránky a vizitiek pre usporiadanie konferencie. V tejto práci ...