Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza a rekonstrukce komunikace typu Instant Messaging (XMPP a MSN) 

  Zduba, Andreas
  Tato práce se věnuje zkoumání protokolů sloužích ke komunikaci mezi uživateli. Na základě analýzy ze zachycené komunikace jsou vybrány nejdůležitější elementy. Výstup práce tvoří experimentální nástroj pro rekonstrukci ze ...
 • Analýza současných cloudových řešení 

  Kis, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá popisom súčasných cloudových úložných systémov. Práca obsahuje popis prerekvizít vývoja cloudových a distribuovaných systémov. Popisuje riešenia úložných systémov ako sú Dropbox, iCloud a Google ...
 • Bezpečná komunikační aplikace pro Windows Phone 

  Vícha, Tomáš
  Cílem této práce je popis vývoje aplikace pro bezpečnou komunikaci mezi dvěma uživateli. Popis začíná analýzou již existujících řešení, pokračuje návrhem uživatelského rozhraní a stanovením cílových požadavků. Dále se zde ...
 • Datamining z jabberu 

  Sendler, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá získáváním a analýzou dat ze sítě pro rychlé zasílání zpráv Jabber. Je zde popsán návrh klienta, který sbírá data a následně je ukládá do databáze. Tento klient plní funkci robota, který ...
 • Informační systém pro sledování prezence osob na základě více zdrojů 

  Ryšavý, Libor
  Diplomová práce se věnuje problému sledování prezence osob z více zdrojů. První část je věnována analýze způsobů propagace prezence osob v různých systémech a problematice sledování prezence z více zdrojů obecně. Následuje ...
 • Instant Messaging pro BlackBerry PlayBook 

  Hajný, Jiří
  V práci je představena cílová platforma BlackBerry Tablet OS a její vývojové prostředky. Práce dokumentuje návrh a implementaci klienta komunikačního protokolu XMPP/Jabber. Implementace je provedena ve vývojovém prostředí ...
 • Internetový robot plnící funkci kalendáře 

  Klos, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením internetového robota, který funguje jako správce kalendáře událostí. Robot s uživatelem komunikuje pomocí podmnožiny přirozeného anglického jazyka. Uživatel se nemusí učit speciální ...
 • Jabber bot ovládaný přes REST API 

  Stískala, Viktor
  Tato bakalářská práce popisuje implementaci a využití bota ovládaného přes REST API a komunikujícího prostřednictvím XMPP protokolu. Aplikace je navržena s ohledem na minimální náročnost na systémové prostředky, možnosti ...
 • Jabber/XMPP brána informačního systému jako webová služba 

  Tomko, Ján
  Cílem práce je seznámit se s protokolem XMPP a s webovými službami a vytvořit webovou službu, která umožní komunikaci s uživatelem pomocí XMPP zpráv.
 • Jabber/XMPP robot pro připomínkovač 

  Menšík, Petr
  Cílem tohoto projektu bylo seznámení se s otevřenou sítí XMPP, jejími principy a fungováním. Tento program je určen k automatickému připomínání událostí přes síť instant messangingu. Jeho úkolem je organizovat události ...
 • Jabber/XMPP robot pro vyhledávání pomocí Google 

  Hrazdil, Jiří
  Cílem této práce bylo seznámit se s principem a fungováním komunikační sítě Jabber/XMPP a jeho open-source implementacemi, dále pak seznámit se s rozhraním pro vyhledávání webových stránek pomocí rozhraní webové služby ...
 • Klient pro on-line komunikaci 

  Húserka, Jozef
  Hlavným zameraním tejto práce je protokol XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) a jeho implementácia do on-line klienta v programovacom jazyku JAVA. Účelom XMPP protokolu je doručovanie správ v reálnom čase ...
 • Klient XMPP v Nokia Qt SDK 

  Vaňák, Tomáš
  Tato bakalářská práce popisuje tvorbu aplikace ve vývojovém prostředí Nokia Qt SDK. Zdůrazňuje odlišnosti od vývoje aplikace pro stolní počítač a popisuje jednotlivé kroky potřebné k vytvoření funkční mobilní aplikace. ...
 • Kooperativní plánování projektů v aplikaci Getting Things GNOME 

  Matušov, Izidor
  Tato práce pojednává o rozšíření pro aplikaci Getting Things GNOME, které ji umožní používat pro plánování a správu kooperativních projektů. Čtenář je seznámen se základními principy a vybranými metodami plánování a řízení ...
 • Multiplatformní brána pro hlasovou komunikaci v reálném čase 

  Starzyczny, Radek
  Tato diplomová práce je zaměřena na VoIP komunikaci. Popisuje zprovoznění operačního systému OpenWRT, analogového rozhraní TAPI směrovače Gigaset SX762 a GSM brány pro příjem či spojování odchozích hovorů. V práci jsou ...
 • Platforma pro karetní hry nad XMPP 

  Pták, Ondřej
  Tato práce obsahuje návrh univerzální platformy, kterou lze využít při tvorbě libovolné klasické karetní hry a její konkrétní implementaci. Součástí je klient ve formě pluginu do jabbim klienta, platforma pro tvorbu herních ...
 • Propojení sítí IEEE 802.15.4 a Ethernet 

  Pavlata, Karel
  Táto práca sa venuje probému prepojovania rôznych typov sietí, konkrétne sietí typu IEEE 802.15.4 a Ethernetu. Motivácia vychádza zo stále sa rozširujúceho využitia bezdrátových senzorických sietí, potreby zberu dát z nich ...
 • Protokol XMPP Jabber a jeho využití pro přenos multimediálních dat 

  Havlena, Petr
  Diplomová práce se snaží vytvořit aplikaci pro komunikaci v opensource IM síti Jabber. Ta v dnešní době získává stále větší oblibu jak u poskytovatelů, tak hlavně u koncových uživatelů. V první polovině práce jsou vysvětleny ...
 • Realizace VoIP ústředny Asterisk 

  Schön, Martin
  Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické jsou rozebírány signalizační protokoly, protokol RTP pro přenos dat, VoIP ústředna Asterisk a jejich možnosti zabezpečení. V praktické části ...
 • Sdílená tabule založená na KDE Telepathy 

  Láznička, Stanislav
  Tato práce se zabývá implementací komunikačního klienta s názvem Makneto++, který je založen na rozhraní Telepathy (pro určité části bylo občasně využíváno již hotového kódu z KDE Telepathy, jež je licencován GNU LGPL). ...