Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza průchodnosti terénem pomocí strojového chápání map 

  Pařík, David
  Diplomová práce se zabývá tvorbou počítačové aplikace, která může být použita pro převedení rastrové mapy do modelu. Aplikace využije tento model pro výpočet optimální trasy mezi dvěma lokacemi. Práce popisuje vývoj modulu ...
 • Analýza průchodnosti terénem pomocí strojového chápání map 

  Pařík, David
  Diplomová práce se zabývá tvorbou počítačové aplikace, která může být použita pro převedení rastrové mapy do modelu. Aplikace využije tento model pro výpočet optimální trasy mezi dvěma lokacemi. Práce popisuje vývoj modulu ...
 • Animace a nefotorealistické efekty v počítačové hře 

  Dražka, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem počítačové hry - zvláště tvorbou knihovny pro práci s animacemi a tvorbou nefotorealistických efektů. Úvodní část objasňuje teoretické podklady nutné pro vytvoření nefotorealistických ...
 • Aplikace pro návrh a simulaci ohňostrojů 

  Floryán, Kamil
  Tato diplomová práce popisuje návrh a implementaci částicového systému a uživatelského rozhraní aplikace pro návrh a simulaci ohňostrojů. Vizualizace využívá grafický framework XNA a shaderovací jazyk HLSL. Práce také ...
 • Částicové systémy 

  Bedecs, Jakub
  Tato bakalářská práce se týká implementace částicových systémů s využitím výpočetního výkonu GPU. Klade si za cíl popsat důležitá fakta o stavbě částicových systémů a poukázat na různé možnosti využití. Rozebírá schopnosti ...
 • Herní engine pro 2D hry 

  Štanglica, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou 2D herního enginu pro Windows Phone 7. V první části práce je představen framework Microsoft XNA, který byl při tvorbě enginu použit, dále pak platforma Windows Phone 7 a specifika ...
 • Implementace algoritmu Seamless Patches for GPU-Based Terrain Rendering 

  Jozefov, David
  Tato diplomová práce se zabývá vykreslováním terénu s využitím moderního algoritmu pro adaptivní úroveň detailů. Popisuje dvě v současnosti nejpoužívanější grafická aplikační rozhraní a jejich high-level nadstavby a shrnuje ...
 • Jednoduchý letecký simulátor na Windows Phone 7 

  Hacaj, Marián
  Práce popisuje programování 3D aplikací, zejména her, na platformě Windows Phone 7 a lehce jej porovnává s přístupem platformy Silverlight. V práci je podrobně popsán framework XNA a dále problematika programování leteckých ...
 • Strojové chápání map a výpočet optimální cesty 

  Kršák, Pavol
  Práca sa zaoberá vytvorením softvérového nástroja, ktorý za asistencie ľudského elementu extrahuje dáta potrebné na navigáciu v teréne z rastrovej mapy pre orientačný beh. Na dosiahnutie cieľa je nevyhnutné rozsegmentovať ...
 • Systém pro tvorbu 3D modelů budov z půdorysů 

  Jurka, Zdeněk
  Tato práce se zabývá popisem a návrhem aplikace pro tvorbu trojrozměrných modelů budov z jejich půdorysů a jejich publikací na internetu. V úvodní části je popsán postup pro tvorbu půdorysu budovy. Následující část popisuje ...
 • Tvorba počítačových her s využitím technologie XNA 

  Rojíček, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s historií a teorií obklopující herní průmysl a následně vypracovat ukázkové herní aplikace pro platformu počítačů s využitím XNA. Tyto ukázky budou posléze zdarma ke stažení na ...
 • Vizualizace dat z 3D laserového skeneru 

  Střižík, Jakub
  Předkládaná diplomová práce se zabývá vytvářením vizualizace dat naměřených 3D laserovým skenerem formou Point Cloud. Změřená data jsou po načtení parametrizována pro použití v programovém prostředí Microsoft Visual Studia ...
 • Vizualizace žonglérských vzorů 

  Jašek, Roman
  Táto práca sa zaoberá možnosťami 3D vizualizácie žonglérskych vzorov. Sú v nej predstavené viaceré knižnice, ktoré sú pre daný problém použiteľné a tiež samotný koncept žonglérskych vzorov a ich zápisu. Nasleduje rozbor ...
 • Vývoj aplikací pro Xbox 360 

  Kajan, Rudolf
  Diplomová práce se zabývá vývojem her na platformě Xbox 360 a vytvořením startovacího balíku pro tuto platformu. Po počátečním představení Xboxu 360 jako moderní a velmi výkonné herní konzoly představuje technologii XNA, ...
 • Zobrazování scény v moderních počítačových hrách 

  Wilczák, Martin
  Práce popisuje metody používané pro osvětlování rozsáhlých scén v moderních počítačových hrách. Jsou porovnány možnosti klasického (dopředného) osvětlování a rozšiřující se metoda odloženého stínování. Krátce jsou popsány ...