Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikační rozhraní pro práci s netflow daty 

    Šoltés, Miroslav
    Táto diplomová práce se zabývá návrhem a implementací aplikačního rozhraní pro práci s daty NetFlow. Obsahuje teoretický rozbor způsobu monitorování sítě za pomocí IP Flow, popis nástroje nfdump a jeho způsob ukládání dat ...