Now showing items 1-1 of 1

  • Automatický bubeník pomocí technologií XML, MIDI a Pure Data 

    Konczi, Róbert
    Tento dokument sa zaoberá s XSLT transformáciou MusicXML dokumentov pre hudobné účely, konkrétne vytvorenie automatického bubeníka pre aplikácie v XML a PureData. V tejto práci sú vysvetlené dva rôzne XSLT transformácie. ...