Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza útoku vedeného prostřednictvím webového prohlížeče 

  Olejár, František
  V této bakalářské práci jsou analyzované a popsané různé druhy útoků vedených z webového serveru prostřednictvím webového prohlížeče. Na simulaci útoků je využito simulační prostředí, které je tvořené pomocí Browserideru, ...
 • Aplikace pro detekci zranitelnosti typu Clickjacking 

  Stodůlka, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá zranitelností známou jako Clickjacking nebo také UI redressing. Podrobně je zde popsáno nebezpečí, které tato zranitelnost přináší, spolu s možnostmi zabezpečení, které jsou dnes známy. Cílem ...
 • Bezpečnostní aspekty aplikací v prostředí Angular 5 

  Čermáková, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na bezpečnostní aspekty Single Page Aplikací v prostředí Angular 5. Hlavním cílem je seznámit se s bezpečnostními riziky při vývoji webových aplikací a následně implementovat vlastní poznatky, ...
 • Nástroj pro penetrační testování webových aplikací 

  Dobeš, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou penetračního testování webových aplikací, se zaměřením na zranitelnosti Cross-Site Scripting (XSS) a SQL Injection (SQLI).  Popisuje technologie webových aplikací, nejběžnější zranitelnosti ...
 • Návrh zabezpečení počítačové sítě malé softwarové firmy 

  Špičák, Jan
  Bakalářská práce předkládá analýzu stavu současného zabezpečení počítačové sítě a následné optimalizaci v malé softwarové firmě. Předkládá návrhy jak zlepšit zabezpečení, které mohou zabránit útokům z internetu a ztrátě ...
 • Nové technologie pro vývoj webových aplikací - Web 2.0 

  Medlín, Dušan
  Náplní této diplomové práce je rozbor vývoje webových aplikací nazvaného Web 2.0. Definuje podmínky vzniku a popisuje technologie používané pro tvorbu těchto aplikací, jakými jsou značkovací jazyky HTML a XML, formátovací ...
 • Specifické moduly pro podporu manuálního bezpečnostního testování 

  Osmani, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá penetračním testováním a s touto činností spojenými standardy. Hlavním cílem teoretické části je objasnit svět penetračních testů a nejznámější dokumentace organizace OWASP. Popsány jsou ...
 • Webová aplikace pro výuku simulací v ns2 

  Pavlosek, Václav
  V této závěrečné zprávě jsou uvedeny informace k mojí diplomové práci „Webová aplikace pro výuku simulace v NS2“. Tato aplikace je po nainstalování funkční a její zdrojové kódy jsou uloženy na přiloženém CD. Je pojednáno ...
 • Zabezpečený přístup pro webové aplikace 

  Humpolík, Jan
  Tato práce se zabývá zejména často zanedbávaných součástí zabezpečení každé webové aplikace, ale i bezpečným přístupem samotných uživatelů. Popisuje teoreticky i prakticky moderní techniky zabezpečení, na vytvořené webové ...