Now showing items 1-1 of 1

  • Framework pro vývoj aplikací na platformě ARM 

    Buchta, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem řešení a realizací frameworku, poskytující základní prostředky pro vývoj aplikací na studijním vývojovém kitu FITkit Minerva. První část této práce je věnována návrhu a implementaci ...