Now showing items 1-8 of 8

 • Logistická koncepce se zaměřením na výrobní linku 

  Jurásková, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistické koncepce ve vybraném podniku. V práci se nejprve zaměřuji na logistickou koncepci celého podniku a poté analyzuji současný materiálový stav dané výrobní linky. Na ...
 • Logistika nákupu a řízení zásob 

  Machová, Simona
  Bakalárska práca sa zaoberá činnosťou útvaru zásobovania vo výrobnom podniku. V teoretickej časti sú charakterizované základné pojmy týkajúce sa predovšetkým zásob. V analytickej časti sa práca zameriava na analýzu procesu ...
 • Návrh logistické koncepce vybraného výrobního úseku 

  Mihalec, Peter
  Táto diplomová práca je zameraná na návrh logistickej koncepcie vybraného výrobného úseku vo výrobnom podniku s využitím logistickej metódy práve včas. V analytickej časti je analyzovaná súčasná situácia v oblasti riadenia ...
 • Návrh strategie zásobování pomocí ABC/XYZ analýzy 

  Mahdalová, Eva
  Bakalářská práce se věnuje problematice řízení zásob. Pomocí ABC, XYZ a ABC/XYZ analýzy budou materiálové položky rozděleny do devíti kategorií na základě jejich vlastností jako je důležitost a kolísavost spotřeby. Pro ...
 • Řízení zásob v obchodním podniku 

  Smutný, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení řízení zásob, skladového hospodářství a logistiky zásobování. V první části vysvětluje obecné pojmy problematiky logistiky, zásob a skladování. Další část popisuje aktuální ...
 • Studie logistiky zásobování se zaměřením na logistické náklady 

  Mihalec, Peter
  Táto bakalárska práca je zameraná na skladovanie a logistické riadenie nevratného obalového materiálu vo výrobnom podniku. V analýze analyzuje súčasný stav nevratného obalového materiálu v podniku , jeho skladovanie a ...
 • Studie řízení zásob 

  Měcháčková, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na studii řízení zásob. Prostřednictvím analýzy ABC a analýzy XYZ, se zásoby v podniku roztřídí do jednotlivých skupin, které mají různý způsob řízení tak, aby se předcházelo problémům, kterými ...
 • Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku 

  Karlík, Jan
  Bakalářská práce se zabývá studií a optimalizací řízení zásob ve společnosti Mlékárna Hlinsko, a.s.. Při analýze zásob jsou využity metody ABC, XYZ a jejich kombinace. Z výsledků těchto analýz plyne návrh řešení pro ...