Now showing items 1-20 of 21

 • Automatická analýza scény v dopravě prostřednictvím zpracování obrazu 

  Válek, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou analýzy scény pomocí metod počítačového vidění. Cílem této práce je vytvořit systém schopný automaticky detekovat anomálie nacházející se ve video záznamech. Práce se zabývá systémy pro ...
 • Deep Learning for Object Detection 

  Pitoňák, Radoslav
  Táto práca sa zaoberá metódami použivanými na detekciu objektov ktoré používajú hlboké neurónové siete. Na začiatku sú popísané konvolučné neurónové siete a porovnané bežne používané metódy na detekciu objektov. V dalšej ...
 • Detekce a klasifikace létajících objektů 

  Jurečka, Tomáš
  Práce se zabývá detekcí a klasifikací létajících objektů. Postup lze rozdělit na tři části. V první části je tvořen dataset létajících objektů. Pro tvorbu datasetu je použita metoda reverzního vyhledávání obrázků. Další ...
 • Detekce dopravních značek a semaforů 

  Chocholatý, Tomáš
  Práce se zabývá detekcí dopravních značek a semaforů v obraze s využitím konvolučních neuronových sítí. Cílem je vytvoření vhodného detektoru pro detekci a rozpoznání dopravního značení v reálném provozu. Za účelem trénování ...
 • Detekce dopravních značek a semaforů 

  Oškera, Jan
  Tato práce se zabývá moderními metodami umožňující detekci dopravních značek a semaforů přímo v provozu i zpětnou analýzou. Hlavním předmětem jsou konvoluční neuronové sítě (CNN). V řešení jsou použity konvoluční neuronové ...
 • Detekce dopravních značek v obraze a videu 

  Kočica, Filip
  Tato práce řeší problematiku detekce dopravního značení za pomoci moderních technik zpracování obrazu. K řešení byla použita speciální architektura hluboké konvoluční neuronové sítě zvaná YOLO, tedy You Only Look Once, ...
 • Detekce kvádrů-krabic v obraze 

  Soroka, Matej
  Cieľom tejto práce je experimentovať a vyhodnotis rôznymi prístupmi počítačového videnia s cieľom automatickej detekcie krabíc-kvádrov v obraze, za týmto cieľom boli v riešení použité prístupy založené na neurónových ...
 • Detekce registrační značky vozidla ve videu 

  Líbal, Tomáš
  Tato práce se zabývá přípravou trénovací datové sady a trénováním konvoluční neuronové sítě pro detekci registrační značky vozidla ve videu. Pro detekce byla použita technologie Darknet, konkrétně model neuronové sítě ...
 • Detektor hlavy v obraze 

  Svoboda, Jakub
  Detekce hlavy je důležitou součástí algoritmů pro detekci a identifikaci osob. Tato práce je zaměřena na detekci lidské hlavy v obraze pomocí neuronových sítí. Většina konvenčních detektorů dokáže detekovat objekty v omezené ...
 • Fully Automated DCNN-Based Thermal Images Annotation Using Neural Network Pretrained on RGB Data 

  Ligocki, Adam; Jelínek, Aleš; Žalud, Luděk; Rahtu, Esa (MDPI, 2021-02-24)
  One of the biggest challenges of training deep neural network is the need for massive data annotation. To train the neural network for object detection, millions of annotated training images are required. However, currently, ...
 • Klasifikace dat v obraze pomocí nástrojů pro strojové učení v jazyce Python 

  Voronin, Artyom
  Tato práce se zabývá problematikou klasifikace dat v obrazu pomocí nástrojů pro strojové učení v jazyce Python. Cílem je ověření možností přetrénovaní existujících modelů na vlastní data a zhodnocení efektivity a náročností ...
 • Konvoluční neuronové sítě pro detekci objektů v medicínských obrazech 

  Koščová, Zuzana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá konvolučnými neurónovými sieťami (CNN) pre detekciu objektov v medicínskych obrazoch. Pre lepšie pochopenie problematiky sú najprv popísané umelé neurónové siete a CNN všeobecne, neskôr sú ...
 • Lokalizace šachových figurek na hrací ploše z fotografie 

  Hampl, Tomáš
  Hlavním cílem této práce bylo analyzovat stav šachové partie a lokalizovat šachové figurky na šachovnici. Rozpoznání šachovnice je založené na lokalizaci čar v obraze pomocí Houghovy transformace a PClines. Figurky byly ...
 • Model hlubokého učení vhodný pro vizuální detekci a klasifikaci obecného objektu z průmyslu 

  Dočkal, Radim
  Cílem této bakalářské práce je naprogramovat model hlubokého učení pro vizuální detekci a klasifikaci obecného objektu z průmyslu. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se zabývá rešerší nejpoužívanějších ...
 • Pokročilá analýza pohybujících se objektů v obraze 

  Medynskyi, Ivan
  Tato práce je zaměřena na zpracování obrazu pomocí knihovny OpenCV a detekci pohybujících se objektů ve videu s použitím konvolučních neuronových sítí. Výsledná aplikace umí detekovat pohybující se objekty z videa nebo v ...
 • Sestavení a vytvoření úloh pro interaktivní robotickou hlavu 

  Szabó, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením modelu interaktívnej robotickej hlavy. Samotná práca je rozdelená do dvoch častí, teoretickej a praktickej. Teoretická časť je venovaná prehľadu typov robotických hláv, stručnému ...
 • Sledování osob v záznamu z dronu 

  Lukáč, Jakub
  Práca rieši možnosť zaznamenávať pozíciu osôb v zázname z kamery drona a určovať ich polohu. Absolútna pozícia sledovanej osoby je odvodená vzhľadom k pozícii kamery, teda vzhľadom k umiestneniu drona vybaveného príslušnými ...
 • Sledování osob ve videu z dronu 

  Lukáč, Jakub
  Práca rieši možnosť zaznamenávať pozíciu osôb v zázname z kamery drona a určovať ich polohu. Absolútna pozícia sledovanej osoby je odvodená vzhľadom k pozícii kamery, teda vzhľadom k umiestneniu drona vybaveného príslušnými ...
 • System for People Detection and Localization Using Thermal Imaging Cameras 

  Charvát, Michal
  V dnešním světě je neustále se zvyšující poptávka po spolehlivých automatizovaných mechanismech pro detekci a lokalizaci osob pro různé účely -- od analýzy pohybu návštěvníků v muzeích přes ovládání chytrých domovů až po ...
 • Vizuální detekce malých předmětů pomocí dostupných nástrojů v prostředí MATLAB 

  Sladký, Jiří
  Tato práce zkoumá možnosti detekce malých objektů na obrázcích pomocí metody YOLO, algoritmu hlubokého učení dostupného v programu MATLAB. V práci byl navržen a natréno-ván detektor, jež dokáže detekovat hospodářská zvířata ...