Now showing items 1-4 of 4

 • Detekce dopravních značek a semaforů 

  Oškera, Jan
  Tato práce se zabývá moderními metodami umožňující detekci dopravních značek a semaforů přímo v provozu i zpětnou analýzou. Hlavním předmětem jsou konvoluční neuronové sítě (CNN). V řešení jsou použity konvoluční neuronové ...
 • Detekce registrační značky vozidla ve videu 

  Líbal, Tomáš
  Tato práce se zabývá přípravou trénovací datové sady a trénováním konvoluční neuronové sítě pro detekci registrační značky vozidla ve videu. Pro detekce byla použita technologie Darknet, konkrétně model neuronové sítě ...
 • Navádění pomocí kamery 

  Ficek, Dominik
  Práce se zabývá stanovením pozice kamery vzhledem ke stanovenému systému souřadnic. Tento souřadnicový systém je dán polohou definovaných značek v prostoru. Jakožto zpětná vazba pro kontrolu správnosti stanovení pozice je ...
 • Sledování pohyblivých objektů ve videu 

  Folenta, Ján
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou detekcie, sledovania a počítania vozidiel pohybujúcich v jednotlivých smeroch vo videu. Pre riešenie problému sú využité moderné techniky detekcie a sledovania objektov ...