Now showing items 1-15 of 15

 • Charakterizace vybraných kmenů kvasinek z životního prostředí 

  Bečková, Alena
  Tato bakalářská práce se zabývá identifikací sbírkových kvasinek získaných z různých podmínek životního prostředí. Sbírkové kvasinky byly získány ze Sbírky kultur kvasinek CCY Chemického ústavu Slovenské akademie věd v ...
 • Identifikace vinných kvasinek metodou PCR-RFLP 

  Šuranská, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací vinných kvasinek metodou PCR-RFLP. Identifikace a charakteristika kvasinek prodělala v posledních letech výrazné změny. Byly zavedeny nové metody taxonomického zařazování založené ...
 • Izolace a charakterizace autochtonních kvasinek z interspecifické odrůdy vinné révy 

  Dlapalová, Kristýna
  Cílem této diplomové práce je izolace a identifikace kvasinek získaných z bobulí vinné révy a sbírkových kvasinek metodou PCR - RFLP. Sbírkové kvasinky byly získány ze Sbírky kultur kvasinek, která je součástí Chemického ...
 • Izolace a identifikace kvasinek z vinice pro jejich možné využití k výrobě vína 

  Fialová, Lenka
  Cílem této práce byla izolace kvasinky Saccharomyces cerevisiae z povrchu bobulí révy vinné odrůd Malverina a Sauvignon. Pro identifikaci izolovaných kvasinek byla využita metoda PCR-RFLP. Polymerázovou řetězovou reakcí ...
 • Izolace kvasinek z vinice a jejich využití ve výrobě vína 

  Ždiniaková, Tereza
  Cieľom tejto bakalárskej práce bola izolácia a identifikácia kvasiniek získaných z bobúľ vínnej révy. Kvasinky pre identifikáciu pochádzali z bobúľ odrody bieleho vína Veltlínske zelené z vinice z okolia Milotic, okres ...
 • Izolace, identifikace a charakterizace mikroflóry vína a vybraných potravin 

  Šuranská, Hana
  Předložená disertační práce se zabývá mikrobiologií vína a ručně vyráběných sýrů. První část práce je zaměřena na identifikaci kvasinkové mikroflóry izolované z bobulí a moštů během kvasného procesu výroby moravských vín. ...
 • Kontrola kvasného procesu vinného moštu 

  Procházková, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací kvasinek izolovaných v průběhu kvašení vinného moštu. Pro analýzu byla vybrána odrůda révy vinné Rulandské modré pěstovaná v integrované vinici. V teoretické části jsou uvedeny ...
 • Kvasinky kolonizující povrchy listů a jejich identifikace 

  Bělochová, Kamila
  Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci a využití molekulárně-biologické metody PCR-RFLP k identifikaci a taxonomickému zařazení kvasinek kolonizujících povrchy listů, přičemž srovnává a nahrazuje postupy identifikace ...
 • Sledování populace vinných kvasinek během kvašení vinného moštu 

  Krätschmerová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací vinných kvasinek izolovaných v průběhu kvašení vinného moštu a bobulí odrůdy vína Sauvignon pěstovaného v integrované vinici. Identifikace a taxonomické zařazení kvasinkových ...
 • Sledování vlivu kvasinek na chemické a senzorické vlastnosti vyráběného vína 

  Petrášová, Ludmila
  Tato diplomová práce se zabývá sledováním vlivu kvasinek na chemické a senzorické vlastnosti vyráběného vína. Cílem experimentální části bylo pomocí metody SPME-GC-MS identifikovat aromaticky aktivní látky v kvasícím moštu ...
 • Sledování vlivu použití autochtonní kvasinky při výrobě vína v podmínkách vinařství 

  Beníčková, Romana
  Diplomová práce se zabývá identifikací kvasinek metodou RFLP-PCR. Cílem práce bylo identifikovat kvasinky přítomné ve víně odrůdy Veltlínské zelené v průběhu kvašení. Identifikace byla provedena amplifikací 5,8S-ITS úseků ...
 • Studium produkčních vlastností kvasinek rodu Metchnikowia 

  Chadimová, Markéta
  Kvasinky rodu Metschnikowia jsou schopné produkovat za různých podmínek různě velké množství lipidů, které mají pozoruhodné využití v biotechnologiích a v průmyslu. Tato bakalářská práce je zaměřena na studium kultivačních ...
 • Taxonomické zařazení kvasinek rodu Saccharomyces 

  Augustová, Kamila
  V teoretické části práce je rozebrána problematika kvasinek a jejich taxonomické zařazování pomocí metod tradičních i pomocí metod moderních. Detailněji se pak práce zabývá popisem moderních molekulárně-biologických metod. ...
 • Vliv způsobu pěstování vinné révy na populaci kvasinek 

  Jiříková, Ivana
  V této diplomové práci byl sledován vliv ekologického způsobu pěstování vinné révy na populaci vinných kvasinek. Vinné kvasinky byly izolovány z odrůdy Rulandské modré a pro jejich identifikaci byla využita molekulárně ...
 • Využití odpadních surovin k produkci obohacené kvasinkové biomasy 

  Starečková, Terezie
  Kvasinky jsou stejně jako ostatní organismy neustále vystavovány vlivům okolního prostředí. Jejich přežití závisí na dovednosti přizpůsobit se environmentálním změnám včetně schopnosti využívat různé alternativní zdroje ...